AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticProiecteRealizări şi menţiuniPublicaţii relevante
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Informaţie generală

Laboratorul a fost organizat în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM în a. 1961. În anul 1976 în baza acestui laborator au fost organizate două laboratoare: Ornitologie şi Ecologie a Mamiferelor, care din a. 2001 au fost comasate în laboratorul Vertebrate Terestre. Din anul 2009 – laboratorul Ecologie a Mamiferelor şi Paleozoologie, din anul 2010 – laboratorul Ecologie a Mamiferelor, din anul 2012 – Laboratorul de Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie

Laboratorul este un centru de cercetări în domeniul zoologiei, ecologiei, fiziologiei şi etologiei mamiferelor, reptilelor şi amfibienilor, atât în republică, cât şi în Sud – Estul Europei.

Colectivul laboratorului posedă cunoştinţe unice în domeniu de cercetare şi se caracterizează printr-un nivel înalt de pregătire teoretică şi practică, ceea ce permite soluţionarea sarcinilor atât cu caracter ştiinţific, cât şi practic, de implementare a rezultatelor obţinute.

Direcţia de cercetare a laboratorului: STUDIUL DIVERSITĂŢII, ORGANIZĂRII STRUCTURAL-FUNCŢIONALE ŞI EVOLUŢIEI COMUNITĂŢILOR TERIO-HERPETOFAUNISTICE, PROTECŢIA, OPTIMIZAREA ŞI ELABORAREA CONCEPŢIEI UTILIZĂRII PRACTICE A DIVERSITĂŢII FAUNEI DE IMPORTANŢĂ ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE TRANSFORMĂRILOR GEO-ANTROPICE.

Cercetări fundamentale: Monitorizarea, studiul diversităţii şi potenţialului adaptiv al comunităţilor terio-herpetofaunistice de interes economic, vulnerabile şi periclitate, elucidarea factorilor de mediu ce duc la modificările structurii comunităţilor, la diferite nivele sistematice, din zona de interferenţă bio-geografică.

Cercetări aplicative: Distribuţia, dinamica numerică, potenţialul bioenergetic şi rolul speciilor dominante de prădători din complexul agricol şi silvic în reglarea numărului de dăunători, elaborarea modelelor de pronosticare a dinamicii lor. Laborator