AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticProiecteRealizări şi menţiuniPublicaţii relevante
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Proiecte

PROIECTE ÎN DERULARE:

 •  Studiul diversității și structurii comunităților de vertebrate terestre în zona de ecoton și a habitatelor adiacente în contextul programului Natura 2000 (2015-2019).

PROIECTE REALIZATE:

 • Inventarierea ecosistemelor acvatice şi palustre din Moldova, susţinut de Wetland International, a. 1996.
 • Protecţia popândăului european – specie vulnerabilă, a. 1999.
 • Organizarea ariilor protejate de stat în scopul protecţiei speciilor vulnerabile de mamifere, a. 2000.
 • Protejaţi mamiferele amfibionte – vâdra şi nurca europeană, a. 2001.
 • Păsări şi reptile rare şi pe cale de dispariţie din valea Răutului Inferior, a. 2000.
 • Redresarea populaţiilor speciilor rare de şerpi din bazinul Nistrului Mediu, a. 2001.
 • Diversitatea, organizarea structural - funcţională, evoluţia şi protecţia comunităţilor de animale terestre în agrolandşaft (2006-2010).
 • Estimarea rolului unor grupe de animale terestre, acvatice, zoo-şi fitoparazite de interes economic, elaborarea măsurilor de monitorizare, valorificare durabilă a speciilor folositoare şi combaterea celor dăunătoare (2006-2010).
 • Strategii ecologo-etologice de adaptare a mamiferelor mici la modificările antropogene ale mediului înconjurător (în baza unor exemple din Moldova, Moscova şi regiunea Moscova) (2008-2009).
 • Răspândirea, sistematica şi evoluţia elefanţilor Neozoicului tîrziu din Eurasia (2008-2009).
 • Elaborarea Cadastrului de Stat al regnului animal şi metodologiei de implementare (2007-2009).
 • Studiul şi descrierea habitatelor naturale, faunei şi florei sălbatice din zona de Nord a R. Moldova. Directiva ДЕ 92/43 ЕЕ (2007-2009).
 • Studiul potenţialului de adaptare a animalelor terestre la modificările antropogene ale mediului; elaborarea pronosticului evoluţiei lor (2011-2014);
 • Evaluarea stării speciilor de animale și elaborarea criteriilor de raritate în scopul actualizării Listei Roșii (2010-2011)
 • Evaluarea stării populațiilor și determinarea statutului speciilor de animale propuse pentru ediția a III-A a Cărții Roșii (2012)
 • Echipament pentru monitorizarea telemetrică şi control eficient al stării populaţiilor de animale vertebrate terestre rare şi de importanţă economică (2012)
 • Diversitatea, importanţa şi particularităţile adaptive ale faunei de vertebrate terestre (mamifere, păsări, reptile, amfibieni) în ecosisteme recreative şi urbane (2012-2013)
 • Identificarea speciilor de animale invazive de pe teritoriul Republicii Moldova și evaluarea impactului lor asupra ecosistemelor naturale și antropizate (2013-2014).


CONTRACTE ECONOMICE:

 • Изучение современного состояния основных компонентов фауны позвоночных и беспозвоночных животных наземных экосистем Кишиневского аэропорта и разработка рекомендаций по снижению их  влияния на безопасность полетов ВС (2013-2014)
 • Evaluarea  efectivului vânatului în fondurile  de vânătoare  arendate  de Societatea Vânătorilor şi  Pescarilor din Moldova - în fiecare an
 • Efectuarea investigațiilor de omologare a produselor de uz fitosanitar și/sau fertilizanților și recepționarea rezultatelor acestora (2014, 2017)
 • Studiul acțiunii raticidelor asupra rozătoarelor dăunătoare din mun. Chișinău și raioanele adiacente (2019)