AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticProiecteRealizări şi menţiuniPublicaţii relevante
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Publicaţii relevante

 1. A. Munteanu, M. Lozanu. Mamiferele. Monografie. Seria. „Lumea animală a R. Moldova”. - Chişinău: Ştiinţa, 2004.
 2. Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ediţia a două. - Chişinău: Ştiinţa, 2002. – 287 p.
 3. A. Munteanu, A. Савин, N. Corcimaru,V. Sâtnic, V. Parfeniuc. Cercetări privind dinamica populaţiilor Popândăului-cu-pete şi a Popândăului european (Rodentia, Sciuridae) la periferia arealului.- Юбилейный Сборник статей “Спасский А.А” 2003. P. 174-177.
 4. A. Munteanu, A. Савин, V. Sâtnic. Сравнительный анализ структуры населения мелких млеко-питающих на пастбищах и озимых.- Известия АН РМ.- 1995.- № 1.- С. 54-57.
 5. Munteanu, A. Савин. Structura spaţială şi activitatea speciilor simbiotopice Apodemus sylvaticus Apodemus uralensis Pall. (Rodentia, Muridae) în staţiunile naturale ale agrocenozei.- Buletinul AŞM. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. - 2002. - Nr. 4. - P. 60-69.
 6. A. Савин. Distribuţia speciilor genului Apodemus (Rodentia, Muridae) în cenozele Republicii Moldova.- Buletinul AŞM. Ştiinţe Biologice, Chimice şi Agricole. -2004. –Nr. 4.
 7. A. Савин. Structura şi dinamica grupărilor de Apodemus sylvaticus şi Apodemus microps în populaţiile din biotopurile naturale.- În culegerea: Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate.- Chişinau, 1997.- P. 24-26.
 8. A. Савин. Морфологигеская изменчивость особей популяции Аpodemus sylvaticus и А. flavicollis (Rodentia, Muridae) агроценозов Молдовы.- Юбилейный Сборник статей “Спасский А.А” 2003. C. 103-109.
 9. Tsurcanu V. Spreading and protection of the Coronella austriaca in Moldova // Mat. of symp. „The biology and conservation of Coronella austriaca”. - Southgempton (UK), 1990.
 10. Tsurcanu V., Zubcov N. and a. Reabilitation and conservation of rare snake species in condition of Moldova // Third World Congress of Herpetology. –Prague, 1997, p. 213.
 11. Ţurcanu V. Influenţa secetei asupra stării faunei vertebratelor terestre în regiunile sudice ale Moldovei // Mat. conf. „Ameliorarea consecinţei secetei în zona de sud a Moldovei. - Chişinău, 2002.
 12. V. Ţurcan. Particularităţile biologo-ecologice şi protecţia speciilor de şerpi în interfluviul Nistru-Prut. Teză de doctor în ştiinţe biologice, 2003. -24 p.
 13. А. Mунтяну, A. Савин, В. Есауленко, А.Унтура. Биотопическое распределение и динамика численности фоновых видов мышевидных грызунов в агроценозах Молдавии- Сб. Экология птиц и млекопитающих Молдавии.- Кишинев: Штиинца, 1981.- С. 22 – 43.
 14. А. Mунтяну, A. Савин. Особенности размножения лесной мыши (Apodemus sylvaticus L. ) в агроценозах.- Сб.: Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. - Kишинев: Штиинца, 1986.- С. 108-124.
 15. А. Mунтяну, A. Савин. Экологическая структура популяции лесной мыши в агроценозах. -Сб.: Экология птиц и млекопитающих Молдавии.- Кишинев: Штиинца, 1981.- С. 66-79.
 16. А. Mунтяну, A. Савин. Mлекопитающиe. Монография "Фауна биоценотических оазисов и ее практическое значение".- Кишинев: Штиинца, 1990.- С. 173-202.
 17. А. Мунтяну, A. Савин, А. Унтура. Распределение и динамика численности мышевидных грызунов.- В сб. Природа заповедника Кодры . - Кишинэу: Штиинца, 1984. - С. 65-74.
 18. А. Мунтяну, A. Савин. Морфологическая характеристика мышей рода Apodemus (Kaup, 1829) Молдавии .- Сб.: “Адапация птиц и млекопитающих к антропогенному ландшафту”.- Кишинев: Штиинца, 1988.- С. 18 - 34.
 19. А. Мунтяну, Л. Фрисман, И. Картавцева, К. Коробицина, A. Савин, Н. Корчмару. Идентификация видового состава подрода Sylvimus генетическими методами на территории Молдовы.- Известия АН РМ.- 1990.- № 6.- С. 31 - 34.
 20. А. Мунтяну, Ю. Аверин, М. Лункашу, A. Савин, П. Чегорка, В.Гавриленко. Млекопитающие. - В сб.: Природа заповедника Кодры . - Кишинэу: Штиинца, 1984. – С. 57 – 64.
 21. А.Vasiliev, S.Andreev, S. Jurminschii, V.Zagaevschi. Vertebratele terestre din Moldova. Enciclopedia electronică. Vers. 1.2. Colecţia «Lings». - Chişinău: Grupul “Fauna”, 2000. - 360 p.
 22. Аверин Ю.В., Лозан М.Н., Мунтяну А.И., Успенский Г.А. Млекопитающие. (серия «Животный мир Молдавии»). -Кишинев: Штиинца, 1980. – 180 с.
 23. Бодареу Н.Н., Владимиров М.З., Ганя И.М. и др. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. (серия «Животный мир Молдавии»). -Кишинев: Штиинца, 1981. - 220 с.
 24. Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. Сб. науч. тр. АН МССР. - Кишинев: Штиинца, 1986. – 134 с.
 25. С.Журминский. Фауна птиц пойменного леса на участке Нижнего Днестра (у сел Копанка-Талмазы). Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. - Кишинэу, 1998.
 26. Фауна биоценотических оазисов и её практическое значение. Монография. - Кишинев: Штиинца, 1990. – 235 с.
 27. Фауна наземных позвоночных Молдавии и проблема её реконструкции. - Кишинев: Штиинца, 1972. – 84с.
 28. Экология и охрана птиц и млекопитающих в антропогенном ландшафте. Сб. науч. тр. Института зоологии АН РМ. - Кишинев: Штиинца, 1992. -136 с.
 29. Экология птиц и млекопитающих Молдавии. Сб. науч. тр. АН МССР. Кишинев: Штиинца, 1981.–132 с.