AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticRezultate obţinuteEchipamentul utilizatPublicaţii relevanteProiecte internaţionale
Hidrobiologie si Ecotoxicologie
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Publicaţii relevante

capitole în monografii

 • ZUBCOV, E.; TODERAȘ, I.; ZUBCOV, N.; BILEȚCHI, L. Cap. IV Repartizarea, migrația și rolul microelementelor în apele de suprafață. În: Microelementele în componentele biosferei și aplicarea lor în agricultură și medicină. Monografie colectivă. Coordonator Simion Toma. Ed. Pontos, 2016, p.78-107. ISBN 978-9975-51-724-9.
 • ZUBCOV, E.; UNGUREANU, L.; TODERAŞ, I.; BILETCHI, L.; BAGRIN, N. Hydrobiocenosis State of the Prut River in the Sculeni – Giurgulesti Sector.  Water Science and Technology Library.  Management of Water Quality in Moldova (Ed. Duca G.). Springer, 2014, Volume 69, pp.97-156.

articole în reviste editate în străinătate

 • ЗУБКОВА, Е. И.; БАГРИН, Н. И.; ТРОМБИЦКИЙ, И. Д.; БОРОДИН, Н. Н. Проблемы трансграничного сотрудничества по управлению бассейном Днестра. Рыбоводство и рыбное хозяйство. Ежемесячный научно-практический журнал, №3 (135), 2017, с.5-12. ISSN 2074-5990
 • ЗУБКОВА, Е.И.; ПPОТАСОВ, А.А.; БИЛЕЦКИ, Л.И.; ЗУБКОВА, Н.Н.; УНГУРЯНУ, Л.Н.;  ТИХОНЕНКОВА, Л.Н.; ФИЛИПЕНКО, Е.Н.; СИЛАЕВА, А.А. Миграция ванадия  в экосистеме Кучурганского водоема-охладителя Молдавской ГРЭС. Журнал Сибирского федерального университета. Биология, том 10, номер 4, 2017, с. 446-458, e-ISSN 2313-5530, ISSN 1997-1389 (print)
 • LEBEDENCO, L.  Assessment of the pollution level of Prut River according to the structural indices of zooplankton. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year IX (XL) 2017, No.1 p.61-69. ISSN 2067 – 2071
 • CIORNEA, V.; IVANOVA, A.; ZUBCOV, E.; ENE, A. Determination of some organochlorine pesticides in the waters of the Prut River. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, 2016, vol. VIII (XXXIX) No. 1, p.81-86. ISSN 2067-2071.
 • ZUBCOV, E.; TIHONENKOVA, L.; BILETCHI, L.; BORODIN, N. Dynamics of nutrients in the ecosystem of Cuciurgan cooling reservoir of the Moldovan power plant. Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, year VIII (XXXIX) 2016, nr. 2. p.151-157
 • LEBEDENCO, L.; JURMINSKAIA, O.; ZUBCOV, E.; ENE A. Dynamics of zooplankton in ecosystems of the Lower Danube. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, 2016, Vol. 39, no. 1, p.92-100. ISSN 2067-2071.
 • ПРОТАСОВ А.Ф., ЗУБКОВА Е.И., СИЛАЕВА А.А Концептуальные подходы к организации  гидробиологического мониторинга техно-экосистем ТЭС и АЕС. Гидробиологический журнал, № 6, Т.51, 2015, p.67-81. ISSN 0375-8990
 • BORODIN, N. The content of nitrogen and phosphorus compounds in the inferior sector of Prut river during 2014. In: Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, 2015, Vol. 38 Issue 2, p.226-231. ISSN 2067 – 2071.
 • MUNJIU, O.; TODERAȘ, I.; ZUBCOV, E.; BILETCHI, L.; SUBERNETKII, I. Composition and distribution of benthic macroinvertebrates in the Pruth River (2012-2013). Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s. Biologie animală, Tom LX, 2014, p.27-34. ISSN 1224-581X
 • UNGUREANU, L.; TODERAS, I.; TUMANOVA, D.; UNGUREANU, G.; MELNICIUC, C. Diversity and phytoplancton functioning in Prut River. Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year V (XXXVI) 2013, 2, p. 228-231. ISSN 2067 - 2071
 • UNGUREANU, L.; TUMANOVA, D.; MELNICIUC, C. UNGUREANU, G. Diversity and qualitative structure of the chlorophyta algae in main aquatic ecosystems of the Republic of Moldova. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii.  2013, 2, Tom. 29, p. 64-71. ISSN 1454-6914
 • ZUBCOV, E.; BILETCHI, L.; ZUBCOV, N.; PHILIPENKO, E.; BORODIN, N. The metal accumulation in aquatic plants of Dubăsari and Cuciurgan reservoirs. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 2013, 2, Tom. 29, p. 216-219. ISSN 1454-6914
 • ZUBCOV, E.; ZUBCOV, N.; BAGRIN, N.; BILETCHI, L. Monitoring of trace metals in the Prut River. Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year V (XXXVI) 2013, 2, p. 232-236. ISSN 2067 – 2071
 • ZUBCOV, E.I.;  ZUBCOV, N.N.; ENE, A.; BILETCHI,  L. Assessment of copper and zinc levels in fish from freshwater  ecosystems of Moldova. Environmental Science and Pollution Research. 2012, 19 (6), 2238–2247. ISSN: 0944-1344 (Print), 1614-7499 (Online). doi: 10.1007/s11356-011-0728-5 (IF: 2.651).

articole în reviste editate în ţară

 • ZUBCOV, E.; JURMINSCHAIA, O.; BAGRIN, N.; BORODIN, N.; ANDREEV, N. Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru. Akademos,  Nr.1 (44), 2017, p.48-53. ISSN 1857-0461
 • TUMANOVA, D. Algele planctonice-indicatori ai calității apei fluviului Nistru. Buletinul Academiei de Ştiinţe. Seria “Științele vieții”. No. 2 (329), 2016, p.95-102. ISSN 1857-064X.
 • BORODIN, N. Migraţia fosforului în sistemul apă – sedimente – hidrobionţi al fluviului Nistru. Buletinul  Academiei de Ştiinţe. Seria “Științele vieții”. No. 2 (329), 2016, p.102-111. ISSN 1857-064X.
 • ZUBCOV, E.; BILEȚCHI, L.; ZUBCOV, N.; BAGRIN, N. Evaluarea migrației metalelor și determinarea toleranței ecosistemelor acvatice prin cooperare transfrontalieră. Akademos, No.2, 2015, p. 42-48
 • UNGUREANU, L.; TUMANOVA, D. Diversitatea și structura fitoplanctonului –indicatori ai statutului trofic și calității apei râului Prut. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Seria “Științele vieții”. 2014, 3(324), p. 121-126. ISSN 1857-064X. 
 • ZUBCOV, E.; BILETCHI, L.; BAGRIN, N.; ZUBCOV, N.; BORODIN, N.; JURMINSKAIA, O.; BOGONIN, Z. Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut River. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Seria “Științele vieții”. 2014, 3(324), p. 127-136. ISSN 1857-064X.

lucrări științifico-metodice și didactice

 • Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance. Ed.Toderaş, I.; Zubcov, E; Bileţchi, L. Chişinău: Elan poligraf, 2015, 64 p. ISBN 978-9975-128-28-5, ISBN 978-9975-66-480-6
 • Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic. Red. Toderaş I., Zubcov E., Bileţchi L. Chişinău: Elan poligraf, 2015. 80 р.