NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăProiectePublicaţii importante
Laboratorul de Entomologie
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Proiecte

PROIECTE ÎN DERULARE

Program de Stat:
20.80009.7007.02. Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare și protejate în condițiile modificărilor antropice și climatice. Conducător de proiect Buşmachiu Galina, dr. hab., conf. cerc.

PROIECTE REALIZATE

Proiecte instituționale:
15.817.02.12F ”Diversitatea, structura și funcționarea complexelor faunistice naturale și antropizate în contextul fortificării strategiei securității naționale a Republicii Moldova” Conducător ştiinţific: Ion Toderaş, dr. hab., prof. univ., acad. (2015-2019)

11.817.08.14F “Studiul potenţialului de adaptare a animalelor terestre la modificările antropogene ale mediului; elaborarea pronosticului evoluţiei lor” Conducător ştiinţific: Andrei Munteanu, dr., prof. univ. (2011-2014). 11.817.08.16A

„Studiul şi elaborarea căilor de reglare a efectivelor animalelor economic importante şi de protecţie a speciilor rare" Conducător ştiinţific: Alexei Andreev, dr. hab., conf. cerc. (2011-2012); Valeriu Derjanschi, dr. hab., prof. Cerc. (2013-2014).

Proiecte de cercetare bilaterale:
Bilateral AȘM cu Ucraina (ASŞIIU) 17.80013.5007.05/Ua „Grupele economic importante de himenoptere parazitare (Hymenoptera) şi gazdele lor în bazinul Nistrului Mijlociu.” Conducător ştiinţific: Livia Calestru, dr., conf. cerc. (2017-2018).

Bilateral cu Belarus: 10.820.08.07 BF Adaptarea ecologică a insectelor (Insecta: Collembola, Coleoptera, Lepidoptera) la schimbările sezoniere ale mediului din luncile inundabile ale râurilor Europei de Est (ca exemplu Bielorusia şi R. Moldova). Conducător ştiinţific: Buşmachiu Galina, dr., conf. cerc. (2010-2011).

Bilateral cu Belarus: № 08.820.08.02/BF Biodiversitatea insectelor  din ecosistemele adiacente râurilor din Belarus şi R. Moldova în aspect comparativ. Conducător ştiinţific: Buşmachiu Galina, dr., conf. cerc. (2008-2009):

Bilaterale cu România: 10.820.04.06 RoA Importanţa fâşiilor forestiere în menţinerea diversităţii entomofaunei agrocenozelor, rolul lor în protecţia insectelor folositoare şi reglarea numerică a celor dăunătoare în aspect comparativ dintre R. Moldova şi România. Conducător ştiinţific: Bacal Svetlana, dr., conf. cerc. (2010- 2012).

Bilateral cu SUA. Proiectului bilateral AȘM-MRDA-CRDF „Biodiversity of Nematoda and Collembola to establish a baseline for environmental  assessment and to monitor ecological change in the Danube Delta”, № MOBI – 2651 – CS-05. Conducător ştiinţific: Toderaș Ion, executant Buşmachiu Galina, dr., conf. cerc. (2005 – 2007).

Proiecte pentru tineri cercetători: 14.819.06.04F Studiul entomofaunei din pădurile seculare de importanţă europeană de pe teritoriul Republicii Moldova”. Conducător ştiinţific: Elena Baban, dr., conf. cerc. (2014-2015).

Proiecte din cadrul programului de schimb echivalent:
Moldova – Polonia: „Studierea diversităţii specifice a reprezentanţilor familiei Onychiuridae din Republica Moldova”. Colaborare cu d-na prof. Wanda Weiner de la Institutul de Sistematică şi Evoluţie a Animalelor din Cracovia, Polonia (2013-2015). Conducător: Buşmachiu Galina, dr. hab.
Moldova – Polonia: „Studierea diversităţii specifice a reprezentanţilor familiei Tullbergiidae (Collembola) din Republica Moldova”. Colaborare cu d-na prof. Wanda Weiner de la Institutul de Sistematică şi Evoluţie a Animalelor din Cracovia, Polonia. (2010-2012). Conducător: Buşmachiu Galina, dr. hab.
Moldova – Polonia: „Studierea diversităţii specifice a reprezentanţilor familiei Neanuridae din R. Moldova”. Colaborare cu d-na prof. Wanda Weiner de la Institutul de Sistematică şi Evoluţie a Animalelor din Cracovia, Polonia. (2007-2009). Conducător: Buşmachiu Galina, dr. hab.
Programul de schimb echivalent între academiile Moldovei şi Poloniei. Proiectul de cercetare bilaterală  Moldova – Polonia: „Polish-Moldavian research on the European Collembola biodiversity in the comparative aspect” . Colaborare cu dna doctor Maria Sterzynsca de la „Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences”. Varşovia, Polonia. (2003-2005).

Proiecte finanțate de Fondul Ecologic Național
“Identificarea speciilor de animale invazive de pe teritoriul Republicii Moldova și evaluarea impactului lor asupra ecosistemelor naturale și antropizate”.  Conducător ştiinţific: Ion Toderaş, dr. hab., prof. univ., acad. (2013-2014).
“Evaluarea stării populaţiilor şi determinarea statutului speciilor de animale propuse pentru ediţia a III-a a Cărţii Roşii (etapa II)”.  Conducător ştiinţific: Ion Toderaş, dr. hab., prof. univ., acad. (2012).
“Evaluarea stării speciilor de animale şi elaborarea criteriilor de raritate în scopul actualizării Listei roşii (etapa I)”. Conducător ştiinţific: Ion Toderaş, dr. hab., prof. univ., acad. (2010-2011).

Proiect pentru editarea monografiei:
DERJANSCHI V., BABAN E., CALESTRU L., STAHI N., ȚUGULEA C. ”Catalogue of the N. Zubowsky entomological collection”. Ch.: ”Bons Offices”, 2016. 296 p.

Alte proiecte internaționale:

COST, activitățile COST 18237, COST 18207 din 2019, experți: dr. hab. Buşmachiu Galina, dr. Mocreac Nadejda
GEF/UNEP Project Support to Produce the Sixth National Report to the Convention on Biological Diversity, Expert în nevertebrate. Project Code: BAC:M9911207-32NFL-SB-008720.02.08 (2018),  expert: Buşmachiu Galina
EU/CoE Joint Programme ”Emerald Network of Nature Protection Sites”. 2015-2020, expert: Buşmachiu Galina
RUFFOR ”Beetle communities and their conservation in steppe areas of Republic of Moldova”, (2015-2016), executor Bacal S..

MENŢIUNI
 • Premiul de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii pentru monografiile din seria «Животный мир Молдовы» (1989)
 • Premiul Academiei Române ”Grigore Antipa” pentru „Lumea vegetală şi animală a Moldovei” (2008)
 • Premiul Naţional pentru Colecția Națională de Carte „Diversitatea, protecția și valorificarea lumii animale”, care include „Lumea animală a Moldovei” și „Atlasul nevertebratelor” (2013)
 • Premiul A.Ș.M. „Boris Melnic” pentru Cartea Roșie (2016)
 • Medalie de argint la Expoziţia Internațională Specializată „INFOINVENT 2017”, ediţia a XV-a, 15-18 noiembrie 2017 pentru brevetul Derjanschi V., Elisoveţcaia D., Calestru L., Stahi N., Baban E. Procedeu de preparare a soluţiei insecticide pentru tratarea extraradiculară a plantelor împotriva Leptinotarsa decemlineata. Chişinău: AGEPI, p. 41-42.
 • Medalia ”Dmitrie Cantemir”  (dr. hab., prof. Derjanschi V. 2018).
 • Diplomă de onoare de la MECC în semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și prilejul Zilei Științei (dr. hab. Bușmachiu G. 2019).
 • Diploma de Recunoștință a AȘM pentru aportul considerabil adus cercetărilor în domeniul zoologiei (1990-2014) (dr. hab. Bușmachiu G. 2014).
 • Diplomă de Gradul II în domeniul științe ale naturii. Laureat al Concursului Național ”Teza de doctor habilitat de excelență” a anului 2013 (dr. hab. Bușmachiu G. 2013).

LABORATORUL ÎNTREŢINE RELAŢII DE COLABORARE CU: 

Organizații naționale:

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului
 • Agenţia de Stat Moldsilva
 • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 • Muzeul Național de Istorie Naturală din Chișănău
 • Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 • Universitatea de Stat din Chișinău
 • Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
 • Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice ICAS;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Rezervația științifică „Plaiul Fagului”
 • Rezervația științifică „Codri”
Organizații internaționale:
 • Institutul de Biologie al Academiei Române
 • Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, România
 • Muzeul Oltenia, Craiova, România
 • Muzeul județean Mureș, Târgul- Mureș, România.
 • Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău, România
 • Universitatea „Alexandru Ion Cuza”, Iaşi, România
 • Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România
 • Universitatea ”Stefan cel Mare”, Suceava, România
 • Institutul de Zoologie „I.I.Schmalhausen”, Kiev, Ucraina
 • Muzeul Național de Istorie Naturală, Paris, France
 • Muzeul Național de Istorie Naturală, Lviv, Ukraina
 • Зоологический Музей РАН, Российская Федерация, Санкт-Петербург.
 • ВИЗР- Всероссийский научно-исследовательский Институт защиты растений,  Санкт-Петербург,  Российская Федерация.
 • ФГБНУ ВНИИБЗР -  Федеральное Государственное научное учереждениею Всероссийский научно — исследовательский институт биологической защиты рвстений, Краснодар, Российская Федерация
 • Musée national d’histoire naturelle, Luxembourg
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Polonia.