NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăProiectePublicaţii importante
Laboratorul de Entomologie
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Publicaţii importante

Monografii internaționale:

 1. DERJANSCHI V.; PERICART J. Hemipteres Pentatomoidea euro-mediterraneens. V.1. Paris: Faune de France 2005, 2016 ( ediția 2-a). 498 p. ISBN 978-2- 903052-38- 6.
 2. NECULISEANU Z. The Diversity and Natural History of the Beetles (Insecta: Coleoptera) of the Jamaica Bay Wildlife Refuge, New York, 2013. 148 p.
 3. NECULISEANU Z., MATALIN A. A catalogue of the ground-beetles of the Republique of Moldova (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Bulgaria: Pensoft, 2000. 164 p.
 4. POIRAS A. Catalogues of the weevils (Coleoptera, Curculionidae) and their host plants în the Republic of Moldova. Pensoft Publishers: Sofia-Moscow, 1998. 156 p.
Monografii naționale:
 1. "Cartea Roșie a Republicii Moldova", Monografie colectivă. Ediția a III-a, Chişinău: Ştiinţa, 2015. 490 p. ISBN 978-9975-67-985-5.
 2. DERJANSCHI V., BABAN E., CALESTRU L., STAHI N., ȚUGULEA C. Catalogue of the N. Zubowsky entomological collection. Ch.: ”Bons Offices”, 2016. 296 p.
 3. TIMUŞ A., TODERAŞ I., CROITORU N. Entomofauna alogenă invaziva din Republica Moldova. UASM „Print-Caro”, Chişinău, 2015, 210 pp. ISBN 978-9975-56-322-2
 4. DERJANSCHI V., BABAN E., TIMUȘ A., ANDREEV A., GAIBU Z., STAHI N., CALESTRU L., GALUPA D., USPENSCAIA I. Atlasul speciilor de nevertebrate terestre (incluse în Cadastrul regnului animal al Republicii Moldova). Chișinău, 2012. 116 p.
 5. MANIC GH. Diversitatea şi ecologia pteromalidelor din Republica Moldova. Chişinău, "Ştiinţa", 2010. 264 p.
 6. DONIŢĂ,  URSU A., CUZA P., TICU L., BUŞMACHIU G., OSTAFCIUC V. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervatia „Plaiul Fagului”. Ed. Universul, Chişinău, 2007. 176 p.
 7. TODERAȘ I., VLADIMIROV M., NECULISEANU Z. Lumea animala a Moldovei. V. I. Nevertebrate. Chișinău, Î.E.P. Știința, 2007. 195 p.
 8. Natura Rezervației ”Plaiul Fagului”. Monografie colectivă. Sub redacția academicianului Andrei Ursu.  Chişinău, Tip. Universul. 2005. 432p.
 9. АНДРЕЕВ А. Оценка биоразнообразия, мониторинг и экосети. Кишинев: BIOTICA. 2002. 167c.
 10. NECULISEANU Z., STRATAN V., VEREŞCIAGHIN B., OSTAFICIUC V. Insectele rare şi pe cale dedispariţie din Moldova. Chişinău, 1992, 115 p.
Broșuri:
 1. JOSU V., LOZAN A., ANDREEV S., BUȘMACHIU G., AJDER V., COȚOFANĂ I. Protejăm natura prin rețeaua Emerald. Chişinău, 2015. 24 p.
 2. NECULISEANU Z., DĂNILĂ A., BABAN E., NECULISEANU Z. (jun.). Nevertebratele saproxilice şi pădurile de importanţă internaţională din rezervaţiile ştiinţifice „Pădurea Domnească” şi „Plaiul Fagului”. Chişinău, 2002. 75 p.
 3. NECULISEANU Z., CHIRTOACĂ V., DĂNILĂ A., BABAN E., NECULISEANU Z.(jun.). Biodiversitatea rezervaţiei peisagistice “Teliţa”. Chişinău, 2003. 116 p.
 4. NECULISEANU Z., STRATAN V., VEREŞCIAGHIN B. Insectele incluse în “Cartea Roşie” a Moldovei. Ecologia şi protecţia mediului înconjurător în Moldova, 1992, 74 p.
Elaborări metodice:
 1. BACAL S., COCÎRȚĂ P., MUNTEANU N. Ghid științifico-practic.     Metode și echipament de colectare a artropodelor. Chișinău, 2014. 88 pag.
 2. TĂLĂMBUŢĂ N., CHIHAI O., BABAN E. Ecologia hemosporidiilor din genul Plasmodiu. Elaborare metodică. Chişinău, 2010. 28p.
Brevete
 1. DERJANSCHI V., ELISOVEŢCAIA D., CALESTRU L., STAHI N., BABAN E. Procedeu de preparare a soluţiei insecticide pentru tratarea extraradiculară a plantelor impotriva Leptinotarsa decemlineata. Brevet de invenţie. MD 1135. 2016.02.15.

Articole în reviste cu impact factor:
 1. MATEOS E., ESCUER P., BUȘMACHIU G., RIUTORT M., ÁLVAREZ-PRESAS M. 2018. Untangling Lepidocyrtus Bourlet, 1839 (Collembola, Entomobryidae): new molecular data gives light to the European groups relationships. Invertebrate Systematics 32(3) 639-651. https://doi.org/10.1071/IS17056. IF =  2,172
 2. TURGAY SERIK, HACI HUSEYIN CEBECI, DERJANSCHI VALERIU. Effect of land use on butterfly (Lepidoptera, Rhopalocera) diversity in the Republic of Moldova. In: Fresenius Environmental Bulletin, 2018, 27(7), p. 4980-4985. ISSN 1018-4619.  IF = 0,673
 3. BUŞMACHIU G., KOVÁČ L., MIKLISOVÁ D., WEINER W. 2017. Riparian Collembola (Hexapoda) communities of northern Moldova, Eastern Europe. ZooKeys. 724:119-134.doi: 10.3897/zookeys.724.12478. IF = 1.031
 4. MOLOTIEVSKIY NATALIA, MOLDOVAN ANNA, BACAL SVETLANA, TODERAȘ ION.  Beetle population structure at the crossroads of biogeographic regions in Eastern Europe: The case of Tatianaerhynchites aequatus (Coleoptera: Rhynchitidae). North-Western Journal of Zoology . Jun2016, Vol. 12 Issue 1, p166-177. 12 p. IF =0. 843
 5. VARGOVITSH R. S., BUŞMACHIU, G. 2015. A new species and new records of Arrhopalitidae (Collembola: Symphypleona) from the Republic of Moldova. Zootaxa, 3973 (3): 539-552. IF = 1.06 doi: 10.11646/zootaxa.3973.3.8.
 6.  BUŞMACHIU, G., BEDOS, A., DEHARVENG, L. 2015.Collembolan species diversity of the calcareous canyons of the Republic of Moldova. ZooKeys, 506: 95-108. doi:10.3897/zookeys.506.8643, IF= 0.917
 7. BUŞMACHIU G., POPA I., WEINER W. Collembola (Hexapoda) from eastern Carpathians, Romania, with description of Hymenaphorura ioni sp. nov. Annales Zoologici. Warsaw, 2014,  64(4): 549-555. IF=0,96. doi.org/10.3161/000345414X685884
 8. BUŞMACHIU G., WEINER W. Collembola from the Moldavian banks of Dniester river. New records. Annales Zoologici. Warsaw, 2013. 63(4): 529-535.  doi.org/10.3161/000345413X676759, IF=0,66.
 9. PORCO D., POTAPOV M., BEDOS A., BUȘMACHIU G., WEINER W. M., KROUA S. H., DEHARVENG L. Cryptic diversity in the ubiquist species Parisotoma notabilis (Collembola, Isotomidae): a long used chimeric species? PLOS ONE, 2012, 7 (9), p.1–8.  doi: 10.3161/000345413X676759, IF=3,73.
 10. BUŞMACHIU G., DEHARVENG L., WEINER W. M. A new species of the genus Lathriopyga CAROLI, 1910 (Collembola: Neanuridae: Neanurinae) from the Republic of Moldova. Zootaxa, 2010, 1639, p. 53–58. IF=0,85.
 11. BUŞMACHIU G., WEINER W. M. Species of Xenylla (Collembola: Hypogastruridae) from the Republic of Moldova, with description of Xenylla andrzeji sp. nov. Zootaxa, 2008, 1959, p. 65–68. IF=0,74.
 12.  BUŞMACHIU G., DEHARVENG L. Neanurinae and Morulininae of Moldova (Collembola: Neanuridae), with description of Neanura moldavica sp.nov. Zootaxa, 2008, 1714, p. 61–66. IF=0,74. www.mapress.com/zootaxa/2008/f/z01714p066f.pdf
 13. RANIUS T., AGUADO L. O., ANTONSSON K., AUDISIO P., BALLERIO A., CARPANETO G. M., CHOBOT K., GJURASIN B.,HANSSEN O., HUIJBREGTS H., LAKATOS F., MARTIN O., NECULISEANU Z., NIKITSKY N. B., PAILL W., PIRNAT A., RIZUN V., RUIC|NESCU A., STEGNER J., SÜDA I., SZWAKO P., TAMUTIS V., TELNOV D., TSINKEVICH V., VERSTEIRT V.,VIGNON V., VÖGELI M., ZACH P. Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. Animal Biodiversity and Conservation, Barcelona, 2005, 28.1 : 1-44. IF=0.48
 14. GAMA DA M. M., BUȘMACHIU G. Especes nouvelles du genre Pseudosinella provenant de la Мoldavie et d’Ukraine (Collembola:Entomobryidae). XVII contribution. Revue suisse de Zoologie, 2004, 111(4), p. 743 – 747.   https://www.biodiversitylibrary.org/ itemdetails/128496, IF=0,65.
 15. GAMA DA M. M., BUȘMACHIU G. Systematique evolutive des Pseudosinella XVI. Especes edaphiques de la Moldavie. Revue suisse de Zoologie, 2002, 109 (4), p. 679 – 685. https://www.biodiversitylibrary.org/itemdetails/128299, IF=0,65.