NoutăţiAVIZInformaţii GeneraleConducereaSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteSIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „ECOLOGIA FUNCȚIONALĂ A ANIMALELOR” Consacrat aniversării a 70 de ani de la nașterea academicianului Ion TODERAŞConcursuriContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticProiecteActivitatea ştiinţificăPublicaţii relevanteActivitatea inovaţionalăEchipament de performanţă
Parazitologie si Helmintologie
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ornitologie
Ornitologie


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Activitatea ştiinţifică


PROIECTE ÎN DERULARE

Proiect instituțional fundamental
11.817.08.13F INVAZIILE BIOLOGICE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA DIVERSITĂŢII, STRUCTURII ŞI FUNCŢIONĂRII ECOSISTEMELOR NATURALE ŞI ANTROPIZATE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Obiective:

  1. Stabilirea diversităţii parazitofaunei la păsările sălbatice de interes cinegetic (fazani, raţe, prepeliţe etc.) întreţinute în captivitate şi în natură din Zona de Nord a Republicii Moldova.
  2. Stabilirea diversităţii parazitofaunei la mamiferele sălbatice şi celor domestice din rezervaţiile naturale şi zonele adiacente din Zona de Nord a Republicii Moldova;
  3. Monitorizarea biodiversităţii şi structurii populaţiilor de fitonematode din ecosisteme naturale şi antropizate în zone de interferenţă a sectoarelor forestiere, pajişti şi lunci umede cu agroecosisteme productive de culturi perene şi anuale (sector pomicol şi viticol, rapiţă de toamnă).
    Pentru prima dată a fost realizată o abordare sistemică a problemei funcţionării poliparazitozelor finalizată cu: stabilirea extensivităţii parazitozelor la bovine în Republica Moldova în diverse perioade de timp, vârstă şi tehnologia de întreţinere. S-a evaluat impactul condiţiilor noi de management a sectorului zootehnic asupra diversităţii faunei parazitare la bovine. S-a determinat influenţa mono-, poliinvaziilor şi remediilor antiparazitare asupra indicilor morfofiziologici la bovine. S-a estimat indexul impactului parazitar şi chimioterapiei antiparazitare, s-a evaluat indexul convalescenţei a indicilor coagulogramei, proteinogramei şi imunogramei la bovine (Erhan D.) 


    S-a stabilit, pentru prima dată, efectul patogenetic cumulativ al poliinvaziei cu S. papillosus+ D. lanceolatum; S. papillosus + D. lanceolatum + E. granulosus larvae + Eimeria bovis + E. zuernii + E. smithi + E. ellipsoidalis, caracterizat prin perturbări cantitative şi calitative ale indicilor coagulogramei, proteinogramei şi imunogramei la bovine, ca rezultat al dereglărilor profunde entero-hemato-hepato-pulmo-enterale de tip parazitar. Acest complex de modificări poate servi ca un indicator de bază în estimarea nivelului impactului agenţilor parazitari, asupra organismului-gazdă şi eficacităţii tratamentului antiparazitar (Erhan D., Rusu Ş., Chihai O., Melnic G., Buza V.)
    Investigaţiile ihtioparazitologice a spaţiului hidrografic interriveran Prut-Nistru, s-au soldat cu evidenţierea a 268 specii zooparaziţi din următoarele grupe: Protista -215; Plathelminthes -35; Arthropoda -6; Nemathelminthes -7; Acanthocephales -3; Mollusca-2, dintre care 7 specii sunt noi pentru ştiinţă (Moşu A.).
     Pentru prima dată, în fitonematofauna Republicii Moldova, au fost depistate 15 specii de fitonematode: 2 specii parazitare (Xiphinema dentatum, Trichodorus variopapillatus), vectori virotici de tarboviruşi la culturile anuale şi perene şi 13 specii libere din fauna spontană (Mesodorylaimus meyli, Mesodorylaimus luci, Prodorylaimus acris, Allodorylaimus granuliferus, Crocodorylaimus dadayi, C. fusus, C. flavomaculatus, Mesodorylaimus orientalis, M. pendschikenticus, Opisthodorylaimus sylphoides, Microdorylaimus miser, M. Modestus, Aulolaimoides elegans). (Poiras L., Iurcu-Straistaru Elena, Bivol Alexei).
    Investigaţiile complexe parazitologice, biochimice, hematologice şi imunologice efectuate la animale au permis de a stabili impactul parazitar asupra organismului la păsări; elaborarea şi perfectarea metodelor de combatere şi profilaxie a parazitozelor la ele. În premieră, au fost obţinute şi optimizate dozele terapeutice la trei extrase naturale biologic active (Ectostop-P 5%, Etostop-T 5%, Ectogalimol 5%), ce posedă o înaltă eficacitate terapeutică împotriva ectoparaziţilor la păsări (Rusu Ş., Ehan D., Zamornea M., Cilipic G.).
     S-a testat acţiunea nematocidă la 25 tulpini de microorganisme (1RRă; 4RRă; 3RPT; 4RPT; 2RŞB; 3RŞB; 4RBN; 5RBN; RRAg; RRas.7; 1RRă; 2RRŞb; 3RŞb; 4RP12; 5RBN; RRT10; BŞS; 1RRr; RPg; Rhg646; RD4; BŞSg; 6RRă; T100 şi RRAg) asupra speciilor de nematode fitoparazite Ditylenchus dipsaci, D. Destructor, precum şi împotriva acarienilor cepei Rhzyogliphus. S-a constatat că 15 tulpini de microorganisme (3RPT; 3RŞB; 4RPT; 4RBN; 1RRă; 2RRŞb; 3RŞb; 4RP12; 5RBN; RRT10; BŞS; 1RRr; RPg; Rhg646 şi RD4), într-un interval de 1-24 ore, posedă o eficacitate nematocidă de 100% şi acaricidă de 70-80% (Melnic M.)
     S-au elaborat noi procedee agrotehnologice în combaterea fitonematodelor la plante. Astfel, s-a constatat că atât administrarea fertilizanţilor minerali NPK (azot, fosfor, potasiu) la plantele de cultură (sfeclă de zahăr, tomate, rapiţă, ş.a), cât şi cultivarea tomatelor în comun cu plantele floricole din genul Taghetes, posedă acţiune nematocidă şi nematostatică de 68-73%, sporesc recolta cu 25-30% la m2 (Iurcu-Straistaru E., Bivol A., Melnic M.).


Proiect instituțional aplicativ
11.817.08.15A EVALUAREA DIVERSITĂŢII, SUCCESIUNILOR ECOLOGICE, ECHILIBRULUI ECOSISTEMELOR ACVATICE ŞI ELABORAREA METODOLOGIEI NAŢIONALE A MONITORINGULUI LOR INTEGRAT CONFORM DIRECTIVELOR EUROPENE

Obiectiv de bază:

     Studiul particularităţilor ecologo-biologice ale speciilor de protiste parazite la peşti, în scopul utilizării lor ca bioindicatori ai stării ecositemelor acvatice transfrontaliere.
     În total la peştii cercetaţi au fost evidenţiate cca 80 specii de protiste parazite, dintre care 3 prezintă noutate faunistică pentru regiune şi Europa (Myxidium rymskykorsakowi, Ortholinea orientalis, Apiosoma olae).
     Pentru prima dată, este studiată parazitofauna a 2 specii noi de peşti pentru fauna Republicii Moldova (Perccottus glenii şi Gymnocephalus baloni).
     Au fost evidenţiate unele particularităţi ecologo-biologice ale speciilor de protiste de la peşti în diverse condiţii ai ecosistemului acvatic. Din numărul total de protiste depistate 5 grupe taxonomice sunt propuse pentru utilizare în biomonitoringul bazinelor acvatice (Apiosoma, Epistylis, Trichodina, Sphaerospora şi Myxobolus). S-a găsit corelare dintre localizarea simetrică şi asimetrică a paraziţilor pe branhiile peştilor cu starea ecologică a bazinului acvatic sau a porţiunii lui.