NoutăţiAVIZInformaţii GeneraleConducereaSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteSIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „ECOLOGIA FUNCȚIONALĂ A ANIMALELOR” Consacrat aniversării a 70 de ani de la nașterea academicianului Ion TODERAŞConcursuriContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticProiecteActivitatea ştiinţificăPublicaţii relevanteActivitatea inovaţionalăEchipament de performanţă
Parazitologie si Helmintologie
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ornitologie
Ornitologie


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Publicaţii relevante

 1. Olteanu Gh., Panaitescu I. Erhan D. Poliparazitismul la om, animale, plante şi mediu - “Cereş”. Bucureşti, 2001. 892 p.
 2. Erhan D., Pavaliuc P., Rusu Ş. Potenţialul adaptiv şi productiv al bovinelor la acţiunea factorilor stresogeni. Ch.: Tipogr. AŞM, 2007. 224 p.
 3. Лункашу М.И, Ерхан Д. К., Русу С.Ф., Заморня М.Н. Пухоеды (insecta: Mallophaga) домашних и диких птиц Mолдавии и западных областей Украины. Chişinău, 2008, Tipograf. AŞM. 376 p.
 4. Melnic Maria, Erhan Dumitru, Poiras Larisa. Şcoala fitonematologică în Republica Moldova (în memoria profesorului Petru Nesterov). Chişinău, 2009. 178 p.
 5. Melnic Maria. Nematoda culturilor Allium. Chişinău, 2008.
 6. Tălămbuţă N., Chihai O. Zooparazitologie. Chişinău, 2009. 258 p.
 7. Talambuţă N., Chihai O. Parazitologia în teste. Chişinău: Tipografia Totex-Lux SRL, 2010. 346 p.
 8. Ion Toderaş, Mihail Vladimirov; Zaharia Neculiseanu ş.a. Lumea animală a Moldovei Compartimentul „Nevertebrate” Monografie, Vol I „Nevertebrate”. Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2007. 195 p.
 9. Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Pavaliuc Petru. Selectarea bovinelor rezistente la stres cu potenţial productiv, adaptiv şi curativ sporit: Indicaţie metodică. Direcţia Generală de Medicină Veterinară din Republica Moldova. Chişinău, 2005, p.18.
 10. Luncaşu Mihai, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Zamornea Maria. Insectele hematofage (Hippoboscidae) şi bovicole la animalele domestice şi căile de combatere: Indicaţie metodică. Direcţia Generală de Medicină Veterinară din Republica Moldova. Chişinău, 2005, p. 22.
 11. Poiras L., Bushmakiu G. Efect of some heavy metals on soil invertebrate communities in parks. In: Ecologia, evoluţia şi ocrotirea regnului animal şi vegetal. Chişinău, 2003. p. 208-213.
 12. Melnic Maria. Studiul complexelor de nematode edafice în Republica Moldova. In: Ecologia, evoluţia şi ocrotirea regnului animal şi vegetal. Chişinău, 2003. p.159-164.
 13. Erhan D., O. Chihai, Ş. Rusu, Galina Melnic. Dynamics of specific anticolibacillus antibody titre at pregnant cows, with polyparasitism and antiparasitary treated. In: Buletinul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România, Vol. 63, 2006. p.257.
 14. Chihai, O.; Erhan, D.; Talambutsa, N.; Rusu, Ş.; Pavaliuc, P.; Melnic G,; Zamornea, M.; Ganea, C. The diversite of parasitic invasions upon the cattle of different ages in the Republic of Moldova. In: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Cluj-Napoca, 2011, 68 (2), p. 90-92.
 15. Erhan, D.; Rusu, Ş.; Pavaliuc, P.; Chihai, O.; Zamornea, M.; Buza, V.; Anghel, T.; Cilipic, G. Epidemiology of dicroceliosis and changes in some chemical indices of muscular tissue and liver of cattle in the Republic of Moldova. In: Jubilee session „50 years of veterinary medical education in Iasi” and Scientific symposium „Progresses and perspectives in veterinary medicine” 16-17 june 2011. Iaşi, 2011, p. 32-33.
 16. Pavaliuc P., Erhan D., Rusu Ş., Varmari Gr., Zamornea M., Cilipic G. The impact of some stressors on the functional status, resistance and adaptive capacities of the calves organism during their postnatal early ontogenesis. In: 51-st Annual meeting of Veterinary Medicine „Towards a Global Health” June 7-8, 2012, Iaşi, p. 21.
 17. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilie, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, Bivol Alexei. The methods for prophylaxis and treatment of ectoparazitosis in hens. European Exhibition of Creativity and Innovation. Euroinvent, 12 may 2012, Iaşi – România. Bronze medal.