AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticProiecteActivitatea ştiinţificăPublicaţii relevanteActivitatea inovaţionalăEchipament de performanţă
Parazitologie si Helmintologie
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Publicaţii relevante

PUBLICAŢII IMPORTANTE

 1. Olteanu Gh., Panaitescu I… Erhan D. Poliparazitismul la om, animale, plante şi mediu - “Cereş”. Bucureşti 2001 - 892p.
 2. Erhan D., Pavaliuc P., Rusu Ş. Potenţialul adaptiv şi productiv al bovinelor la acţiunea factorilor stresogeni. –Ch.: Tipogr. AŞM, 2007.-224p.
 3. Лункашу М.И, Ерхан Д. К., Русу С.Ф., Заморня М.Н. Пухоеды (insecta: Mallophaga) домашних и диких птиц Mолдавии и западных областей Украины. Chişinău, 2008, Tipograf. AŞM.-376p.
 4. Melnic Maria, Erhan Dumitru, Poiras Larisa. Şcoala fitonematologică în Republica Moldova (în memoria profesorului Petru Nesterov). Chişinău, 2009. -178 p.
 5. Tălămbuţă N., Chihai O. Zooparazitologie. Chişinău, 2009. 258 p.
 6. Talambuţă N., Chihai O. Parazitologia în teste. Chişinău: Tipografia Totex-Lux SRL, 2010. 346 p.
 7. Ion Toderaş, Mihail Vladimirov; Zaharia Neculiseanu ş.a. Lumea animală a Moldovei Compartimentul „Nevertebrate” Monografie, Vol I „Nevertebrate” .- Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2007. -195 p.
 8. Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Pavaliuc Petru. Selectarea bovinelor rezistente la stres cu potenţial productiv, adaptiv şi curativ sporit: Indicaţie metodică. Direcţia Generală de Medicină Veterinară din Republica Moldova, 2005, p.18.
 9. Luncaşu Mihai, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Zamornea Maria. Insectele hematofage (Hippoboscidae) şi bovicole la animalele domestice şi căile de combatere: Indicaţie metodică. Direcţia Generală de Medicină Veterinară din Republica Moldova, 2005, p. 22
 10. Тодераш, И.К., Павалюк, П.П., Ерхан, Д.К., Русу, С.Ф., Чеботарь, В.Ф. Пчелиные продукты –источник здоровья. Пчеловодство вчера и сегодня. Кишинэу, 2014. 448 с. ISBN 978-9975-53-415-4.
 11. Melnic, M.; Toderaş, I.; Erhan, D.; Rusu, Ş.; Onofraş, L.; Todiraş, V. Metode de combatere şi profilaxie a nematodelor parazite la cultura cartofului. Recomandări practice. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2014. 40 p.
 12. Melnic, M.; Rusu, Ş.; Erhan, D.; Onofraş, L.; Todiraş, V.; Lungu, A. Nematode Ditylenchus destructor and possibilities of its biological control. 2nd International Conference on Microbial Biotechnology. October 9-10, 2014. Chisinau, 2014, 149.
 13. Poiras, L.; Iurcu-Străistraru, E.; Bivol, A.; Poiras, N.; Toderaş, I.; Bugaciuc, M.; Boincean, B. Long-term effects of fertilitz management on the soil nematode community and cyst nematodes Heterodera schachtii population in experimental sugar beet fields. Comunicare verbală la şedinţa în plenară 22-23 Mai 2012, dedicată 50 ani de la formarea experienţilor de cîmp a Institutului Culturilor de сâmp „Selecţia” mun. Bălţi. p. 20-21.
 14. Erhan D., O. Chihai, Ş. Rusu, Galina Melnic. Dynamics of specific anticolibacillus antibody titre at pregnant cows, with polyparasitism and antiparasitary treated //Buletinul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România, Vol. 63, 2006. - P.257.
 15. Chihai, O.; Erhan, D.; Talambutsa, N.; Rusu, Ş.; Pavaliuc, P.; Melnic G,; Zamornea, M.; Ganea, C. The diversite of parasitic invasions upon the cattle of different ages in the Republic of Moldova. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Cluj-Napoca, 2011, 68 (2), 90-92.
 16. Erhan, D.; Rusu, Ş.; Pavaliuc, P.; Chihai, O.; Zamornea, M.; Buza, V.; Anghel, T.; Cilipic, G. Epidemiology of dicroceliosis and changes in some chemical indices of muscular tissue and liver of cattle in the Republic of Moldova. În: Jubilee session „50 years of veterinary medical education in Iasi” and Scientific symposium „Progresses and perspectives in veterinary medicine” 16-17 june 2011. Iaşi, 2011, p. 32-33.
 17. Sasanelli N., Toderas I., Iurcu-Străistaru E, Burtseva S., Bivol A., Rusu S., Erhan D., Byrsa M., Franchi M. In vitro effect of abamectin concentrations and exposure times on the sur vival of syst nematodes. III Internațional Scientific Conference ,,Microbiology and immunology the development outlook in the 21 st Century’’, Abstract book, april 19-20, 2018, Kyiv P. 89
 18. TODERAȘ I., Iurcu-Străistaru E, Burtseva S., Birsa M., Bivol A., Rusu Ș., Caldari V., Sasaneli N. Stimulation of sugar beet seeds germination by products of streptomycetes metabolism as biotechnological method for to protect against syst – nematodes of genus heterodera. Microbiology and immunology the development outlook in the 21 st Century’’, Abstract book, april 19-20, 2018, Kyiv P. 101- 102.
 19. Erhan D., Rusu Șt. Academicianul Alexei Spassky, patriarhul școlii parazitologice la 100 de ani de la naștere. The materials of the International Symposium „Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects” dedicated to the 100th anniversary from the birth of academician Alexei Spassky, one of the founders of the Academy of Science of Moldova and of the Parasitological school of the Republic of Moldova, 13 October 2017. Chisinau. 2017, pp. 22-30. ISBN 978-9975-66-590-2.

Diplome și medalii de la Expozițiile Naționale și Internaționale:

 1. Toderaş Ion, Rusu Ştefan, Savin Anatol, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Grosu Gheorghe, Nistreanu Victoria, Gherasim Elena, Rusu Vadim. Process of disinfesting and supplementary feeding of the pheasants. Gold medal. The world exhibition on inventions, research and new technologies. Eureka. Innova. Valencia, Spain, 8th of March 2018.
 2. Toderaş Ion, Rusu Ştefan, Savin Anatol, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Grosu Gheorghe, Nistreanu Victoria, Gherasim Elena, Rusu Vadim. Processus de disinfestations et d'alimentation supplementaire des faisans. Gold medal. 46E Salon International des Inventions de Geneve, 11-15 avril 2018, Palexpo. Classe V, p. 192.
 3. Toderaş, I.; Rusu, Ș.; Savin, A.; Erhan, D.; Zamornea, M.; Grosu, G.; Nistreanu, V.; Gherasim, E. Compoziție pentru alimentarea complementară a fazanilor și procedeu de deparazitare a lor cu utilizarea acesteia. Expoziție Internațională Specializată ”INFOINVENT”, 15-18 noiembrie 2017, Chișinău. Medalia de aur.
 4. Toderaș, I.; Gherasim, E.; Erhan, D.; Rusu, Ș. Procedeu de combatere biologică a fascioloze la rumegătoare. Expoziție Internațională Specializată ”INFOINVENT”, 15-18 noiembrie 2017, Chișinău. Medalia de bronz.
 5. Toderaş, I.; Rusu, Ș.; Erhan, D.; Zamornea, M.; Savin, A.; Chihai, O.; Gherasim, E.; Pruteanu, M.; Nafornița, N. Procedures applied for diparasiting and additional alimentation of deer. Gold medal. Barcelona, 5th May 2017.
 6. Toderaş, I; Rusu, Şt. Savin, A; Erhan, D; Zamornea, M; Grosu, Gh; Nistreanu, V; Gherasim, E. Compoziţie pentru alimentarea complimentară a fazanilor şi procedeu de deparazitare a lor cu utilizarea acesteia. nr. a 2016 0034. International Trade Fair „ Ideas –Inventions-New Products” 27-30 October Nuremberg Exibition center iENA 2016. Bronzemedaille.
 7. Toderaş I, Rusu, Şt., Erhan Dumitru, Zamornea M., Savin A., Chihai O., Gherasim E., Pruteanu Mihail, Naforniţa Nicolae. Procedeu de deparazitare a cervidelor și alimentare suplimentară a cervidelor. Medalia de argint. 25-28.11.2015. Chișinău. Infoinvest.
 8. Toderaş Ion, Rusu Ștefan,.Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Savin Anatol, Chihai Oleg, Gherasim Elena, Pruteanu Mihail, Nafornița Nicolai. Procedures applied for diparasiting and additional alimentation of deer. 40th International invention show 11th invention and prototype show and student business plan competition. Croatian Inventors Association Zagreb. Karlovac, Croatia, 05-07 November 2015. Silver Medal.
 9. Melnic M., Rusu Ş., Erhan D., Onofraş L., Todiraş V. Slanina V. A method for treatment of potato against the Ditylenchus destructor nematode. Euroinvent ”Proceedings of the 6 th Edition of European exhibition of creativity and innovation”. Iași, 24 May, 2014. P.120. Silver Medal.
 10. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilie, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, Bivol Alexei. The methods for prophylaxis and treatment of ectoparazitosis in hens. European Exhibition of Creativity and Innovation. Euroinvent, 12 may 2012, Iaşi – România. Bronze medal.
 11. Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Chihai Oleg. Procedure of prophylaxis and treatment of cnemidocoptosis of the gallinaceans , legs //Diploma International Warsaw Invention Show IWIS 2011. Warsaw, 5th of November 20011. Silver Medal.
 12. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilii, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, BivolAlexei. New anti-parasite remedy of vegetal origin //Diploma International Warsaw Invention Show IWIS 2011. Warsaw, 5th of November 20011. Silver Medal.
 13. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilie, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, BivolAlexei, Cilipic George //Metode de profilaxie şi tratament al ectoparazitozei la găini. Medalia de Bronz al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Chişinău, 22-25 noiembrie 2011.
 14. Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Chihai Oleg //Procedeu de profilaxie şi tratament al knemidocoptozei galinaceelor. Medalia de Aur al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Chişinău, 24-27 noiembrie 2009.
 15. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilie, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, BivolAlexei //Metodă de profilaxie şi tratament al ectoparazitozelor la găini. Medalia de Bronz al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Chişinău, 24-27 noiembrie 2009.

Recomandări practice şi de popularizare a rezultatelor ştiinţifice:
 1. Рекомендации по повышению эффективности ведения животноводства (на примере Оргеевского и Котовского р-нов МССР). Кишинев. «Штиинца», 1983, 51 с. (авторы: Фурдуй Ф. И., Бабарэ Г.M., Ерхан Д. К. и др.).
 2. Diagnosticarea, tratarea şi profilaxia strongiloidozei vitelor mari cornute (recomanări practice). Chişinău, Moldagroinformreclama. 1991, 19 p. (coautor Castraveţ I.Z.).
 3. Recomandări la diagnosticarea şi profilaxia fasciolozei la vitele mari cornute. Chişinău. Moldagroinformreclama, 1992, 17 p. (coautor Castraveţ I.Z.).
 4. Reniţa E., Erhan D., Moscalic R., Corj D., Demcenco B., Spătaru T., Scutari I., Talmazan N., Creţu I. Schema măsurilor veterinare principale de profilaxie, efectuate de serviciu veterinar de Stat contra bolilor infecţioase la animale in gospodăriile colective de fermieri, individuale şi ţărăneşti din Republica Moldova in anul 2003 //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 01.03.2003. –Nr. 5. –2100 exemp.
 5. Reniţa E., Erhan D., Abramov I., Bondari L., Cercel I., Buza V., Corj D. Schema măsurilor de profilaxie şi tratament a unor parazitoze cu extindere pronunţată la animale şi păsări in Republica Moldova (pe anul 2003) //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 02.03.2003. –Nr. 6. –2100 exemp.
 6. Reniţa E., Abramov I., Erhan D. etc. Măsurile sanitare veterinare de profilaxie (prevenire) a bolilor infecţioase la porcine //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 07.03.2003. –Nr.7. –2100 exemp.
 7. Reniţa E., Moscalic R., Tomșa M., Erhan D., Cercel I. etc. Maladiile parazitare la cabaline //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 07.10.2003. –Nr. 8. –2100 exemp.
 8. Erhan D., Talmazan N., Tomșa M., Scutaru I., Starciuc N., Cercel I., Rusu Ș. Tehnologia de creștere și maladiile parazitare și infecțioase la păsări //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 07.06.2004. –Nr. 9. –2100 exemp.
 9. Selectarea animalelor agricole după tipul de reactivitate – un procedeu efectiv de sporire a capacităţilor adaptive şi productive. Buletin Informativ. Medicină Veterinară. Institutul Naţional de Economie şi Informaţie. Chişinău. 2004, nr.22, 4 p. (coautori: Rusu Ş., Pavaliuc P.).
 10. Erhan D., Rusu Ş., Pavaliuc P. Selectarea animalelor agricole după tipul de reactivitate – un procedeu efectiv de sporire a capacităţilor adaptive şi productive //Buletin Informativ. Institutul Naţional de Economie şi Informaţie. – Chişinău, 2004. – №22. – 4 p.
 11. Erhan D., Rusu Ş., Pavaliuc P. Selectarea bovinelor rezistente la stres cu potenţial productiv, adaptiv şi curativ sporit. Indicaţii metodice pentru crescătorii de animale. Chişinău, 2005, 19 p.
 12. Insectele hematofage (Hippoboscidae), rozătoare de păr (Bovicolae) la animalele domestice, metode de profilaxie şi tratament. Indicaţii metodice pentru crescătorii de animale. Chişinău, 2005, 22 p. (coautori: Luncaşu M., Rusu Ş., Zamornea M.).
 13. Epidemiologia salmonelozelor la om și animale. Măsurile de profilaxie și combatere. Indicații metodice. Chișinău. 2005. – 29 p. (coautori: Sliusari V., Guțu A., Obreja Galina, Cojocaru R., Chicu V., Cotelea A., Tomșa M.).
 14. Erhan Dumitru, Chihai Oleg. Evaluarea statutului imun la animalele poliparazitate. Indicaţii metodice. - Chişinău, 2008. – 24 p.
 15. Melnic Maria, Toderaş Ion, Erhan Dumitru, Rusu Ștefan, Onofraş Leonid, Todiraş Vasile. Metode de combatere şi profilaxie a nematodelor parazite la cultura cartofului. Recomandări practice. Chișinău, Î.E.P. Știința, 2014. – 40 p.