AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ŞtiinţificăEchipament de performanţăPublicaţii importanteRealizări şi menţiuni
Ornitologie
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Publicaţii importante


 1. A. Munteanu, N. Zubcov (respb.). Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova. Chișinău. 2010. 100p.
 2. A. Munteanu, N. Zubcov. Păsări. Monografie. Seria. „Lumea animală a R. Moldova”. - Chişinău: Ştiinţa, 2006.
 3. A. Munteanu, N. Zubcov. Important bird areas in Europe. Priority sites for conservation. vol 2. BirdLife International. 2000/p 439-443. 792pp
 4. Bogdea Larisa, Habitat selection and nests building of Chiffchaf (Phylloscopus collybita) in central part of Republic of Moldova, Natura Montenegrina, No 7/2008, p.9-15.
 5. Bogdea Larisa, Habitat selection and nests building of Chiffchaf (Phylloscopus collybita) in central part of Republic of Moldova, Natura Montenegrina, No 7/2008, p.9-15.
 6. Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ediţia a două. - Chişinău: Ştiinţa, 2002. – 287 p.
 7. Ganea I., Zubcov N. Birds in Moldova. În cartea: G.M.Tucker, M.F.Heath. Birds in Europe: Their conservation status. Cambrige, UK, Bird Life International. (Bird Life Conservation, Series, No 3, 1994).
 8. Zubcov N. Birds of Moldova // The Birds of the Western Palearctic. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1850 p.
 9. Zubcov N., Buciuceanu L., Ştirbu V., Jurminschii S., Glävan T. On the status of the White Stork (Ciconia ciconia) population in Moldova. Weisstorch im Aufwind? White Storks on the up? Hamdurg, 1999, p. 237-241.
 10. Zubcov N., Jurminschii S. Birds in Moldova. În cartea: Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: Bird Life International. (Bird Life conservation Series No. 12, 2004). -374 p.
 11. Ганя И.М. , Литвак М.Д. Птицы — истребители вредных насекомых. Кишинев: Штиинца, 1976. 176 с.
 12. Ганя И.М., Зубков Н.И. Прилет, распространение и динамика численности белого аиста в Молдове. Аисты: распространение, экология, охрана. Минск, 1992, с. 56-63.
 13. Ганя И.М., Зубков Н.И. Черный аист на территории Прут-Днестровского междуречья. Аисты: распространение, экология, охрана. Минск, 1992, с. 181-186.
 14. Ганя И.М., Зубков Н.И., Котяцы М.И. Радиолокационная орнитология. Кишинев: Штиинца, 1991. 220 с.
 15. Зубков Н.И. Питание и трофические связи канюка в агроценозах Молдовы. Экология и охрана птиц и млекопитающихся в антропогенном ландшафте. Кишинев, 1992, с. 15-22.
 16. Миграции и практическое значение птиц Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1980. 88 с.
 17. Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. Сб. науч. тр. АН МССР. Кишинев: Штиинца, 1986. 134 с.
 18. С.Журминский. Фауна птиц пойменного леса на участке Нижнего Днестра (у сел Копанка-Талмазы). Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Кишинэу, 1998.
 19. Фауна биоценотических оазисов и её практическое значение. Монография. Кишинев: Штиинца, 1990. 235 с.