NoutăţiAVIZInformaţii GeneraleConducereaSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriContacte

DirectorVicedirector ştiinţificSecretar științificDeclaraȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE
Conducerea
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Director

TODERAŞ Ion.

Locul şi data naşterii:

Satul Logăneşti, jud. Hînceşti, 17.08.1948.
Adresa: Chişinău, şos. Hânceşti
Telefon: (37322) 73-12-55
E-mail: iontoderas@yahoo.com
Studii:

 • Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea Biologie şi Pedologie;
 • Doctorantura (1971)secţia fără frecvenţă (1972-1976),
 • postdoctoratul-Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe din Rusia (Leningrad, 1986-1987)

Specializări:

 •  Taxonomie, Hidrobiologie – 3 luni la Universitatea Mihail Lomonosov din Moscova;
 • Zoologie, Ecologie funcţională – 1 an la Institutul de Zoologie din Sankt – Peterburg - Fedraţia Rusă;
 • Limnologie - 3 luni la Institutul de Zoologie din Minsc – R.Belarusi;
 • Cursuri de management al mediului înconjurător finanţat de USAID – Agenţia Americană pentru Dezvoltare Internaţională (România, 1994);
 • Universitatea Paris – VII – 10 zile (Paris, 1995);
 • Educaţie Ecologică, Universitatea Riverside (SUA, California, 2000, 2006). 2006).

Grad ştiinţific:

 • Doctor în biologie – teza susţinută la Universita- tea I.I.Mecinicov (Odesa, 1979);
 • Doctor habilitat în biologie – teza susţinută în Institutul de Zoologie al A.Ş. Federaţia Rusă (Sankt-Peterburg, 1991).

Titlu ştiinţific:

 • profesor universitar (titular), 1991;
 • Doctor “Magne cum Laudae” 1993;
 • Membru corespondent al A.Ş.M. 2000.
 • Academician al A.Ş.M. 2007.

Profesia şi funcţia: director al Institutului de Zoologie al AŞM

Domeniul de cercetare: Zoologie, hidrobiologie, ecologie funcţională

Publicaţii ştiinţifice: Total publicaţii - 360, inclusiv

 • articole ştiinţifice în reviste şi culegeri recenzate-42,
 • monografii-8,
 • cărţi, manuale, suport de curs-21.

Activitatea inovaţională:

 • - 3 elaborări;
 • - 21 brevete de invenţie
 • - Implementare în plan ramural (în colaborare cu Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM) preparatul de uz vegetarian Apispir ca remediu biostimulator al prolificităţii şi productivităţii familiilor de albine - 3.

Premii şi recunoaşteri naţionale şi internaţionale:

 • Premiul I al Academiei ex-URSS acordat tinerilor cercetători în domeniul Hidrobiologiei, Ihtiologiei şi disciplinelor înrudite pentru lucrarea „Bilanţul energetic al larvelor de hironomide”, în anul 1979;
 • Premiul I al Academiei Republicii Moldova acordat tinerilor cercetători pentru contribuţii în cercetarea ecologiei funcţionale a populaţiilor de hironomide, în anul 1980;
 • Premiul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova acordat pentru ciclu de lucrări 1999.
 • menţionat cu medalii de aur, argint şi bronz la Expoziţiile Internaţionale din SUA, Anglia, Belgia, Elveţia, România ş.a.
 • Diploma şi Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale a proprietăţii intelectuale pentru succese remarcabile în inventică şi cercetare
 • Premiu de 500 USD OMPI pentru fondarea unei noi direcţii ştiinţifice „Biogeochimia ecofiziologică a animalelor”
 • Medalia de aur pentru Eminente Servicii aduse Cauzei Progresului, ICEPEC
 • Comandor al Ordinului „Merite de l'inventation”, Blegia
 • Inventatorul anului 2007

Activitatea editorial-redacţională:

 • „Buletinul AŞM. Ştiinţe Biologice şi Chimice”- membrul colegiului de redacţie;
 • „Buletinul AŞM. Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice”-redactor-şef adjunct;
 • „Buletinul AŞM. Ştiinţele Vieţii”-Zoologie - redactor-şef;
 • „Гидробиологический журнал”, Kiev, Ucraina 2005;
 • „Ecologie teoretică şi aplicată”, Bucureşti-membru colectivului de redacţie.

Afilieri la organizaţii, comisii şi consilii ştiinţifice:

 • Preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Zoologie;
 • Preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat DH 06.03.00.08 din cadrul Institutului de Zoologie al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat;
 • Membru al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică;
 • Membru al Colegiului Ministerului Ecologiei şi resurselor naturale;
 • Membru al Comisiei pentru securitatea ecologică în R.Moldova;
 • Preşedinte al Societăţii Hidrobiologice şi Ihtiologice din Republica Moldova „ARGONAUT”

Fondator:

 • Direcţie nouă – Biogeochimia ecofiziologică a animalelor poichiloterme, care a deschis noi frontiere vizând fundamentarea unor principii necunoscute antecedent în cuantificarea funcţionării populaţiilor de animale în ecosistemele acvatice şi cele terestre;
 • A contribuit substanţial la dezvoltarea ascendentă a şcolii de Hidrobiologie, Ihtiologie şi Zoologie fondată de academicianul Mihail Iaroşenco;
 • Colectivul de creaţie „Argonaut” în cadrul Facultăţii de Biologie şi Pedologie a USM;
 • Centrul Ştiinţific de Biologie Generală şi Moleculară în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM.

Recunoaşterea de către organizaţiile ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

 • Preşedinte al Comitetului Naţional UNESCO “Omul şi Biosfera” al Republicii Moldova;
 • Vicepreşedinte al Comitetului Naţional “Cartea Roşie” al Republicii Moldova;
 • Coautor al unei monografii editate în cadrul Programului UNESO “Omul şi Biosfera”;
 • Membru al Comitetului Naţional pentru editarea colecţiei „Lumea Vegetală şi Animală a Moldovei” s.a.

Participări la realizarea programelor/proiectelor naţionale şi internaţionale:

 • Confirmare (num.10320 din 22.II.1978) semnată de academicianul A.Ş. a Federaţiei Ruse, profesor V.E.Socolov despre includerea a rogramului de cercetare în programul UNESCO, proiectul 8 “b”;
 • Parteneriatul dintre USM şi Universitatea din California Reverside „Dezvoltarea educaţiei ecologice în Moldova” 1999-2003 (codirector de proiect);
 • INCO-COPERNICUS (1999-2002) “Quality monitoring & quality assurance of freshwater and seawater aquaculture fish” (director executiv);
 • Proiectul „Diversitatea nematodelor în Moldova” finanţat de către Academia Naţională SUA, 2005;
 • CRDF Award # MOB1-2651-CS-05 (2005-2007) (director de proiect).
 • Responsabil a programului de cercetare a Institutului de Zoologie în Organizaţia Internaţională IWRB (suportul TACIS pentru Moldova s.a.);
 • Codirector al proiectului Educaţie Ecologică la distanţă.
 • Conducător de proiect CRDF Award MOB1-2651-CS-05 (56 mii $)
 • Conducător de proiect internaţional pentru procurarea echipamentului 1000000 lei MD

Participări la organizarea reuniunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

 • Conducător ştiinţific al secţiilor „Biologie animală” din cadrul Conferinţelor didactico-ştiinţifice a U.S.M. (1989-1995);
 • Preşedinte al Comitetului organizatoric cu participare internaţională „Conservarea şi valorificarea diversităţii lumii animale, anul 1995– 2004; 2006-2007.
 • Membru al comitetului organizatoric a patru Conferinţe şi Congrese Internaţionale, anul 2001-2006.
 • Membru al Comitetului organizatoric al Simpozionului Internaţional de Chimie ecologică.

Activitatea didactică:
Din anul 1988 susţine o serie de cursuri normative, cursuri speciale şi seminare la Facultatea de Biologie şi pedologie a USM (total-12 cursuri). Coautor la 8 manuale, compendiuri şi alte lucrări didactice.

 • Coautor al „Zoologia nevertebratelor (Ghid pentru practica pe teren pentru studenţii facultăţilor cu profil „Biologie”)”;
 • Îndrumător „Hidrochimia” – curs pentru studenţi de la anul 3-4 (în colaborare);
 • Profesor de curs: „Zoologia nevertebratelor”, „Hidrobiologia”, „Productivitatea ecosistemelor terestre şi acvatice”, „Informatica şi tehnica de calcul în biologie” la Facultatea de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din R. Moldova;
 • Coautor al Sistemului informaţional de testare a cunoştinţelor studenţilor la Biologie (Botanica, Zoologie ş.a.);
 • Programul analitic de predare a Zoologiei în învăţămîntul preuniversitar (în colaborare);
 • Coautor a manualelor „Criobiologie”, „Zoologie cu elemente de ecologie”, „Ecologia microorganismelor acvatice”, „Histologie”.

Pregătirea cadrelor ştiinţifice:

 • 80 specialişti licenţiaţi şi masteranzi în domeniul Zoologiei şi Hidrobiologiei, dintre care 20 au susţinut cu succes admiterea în doctorantura din ţară şi străinătate
 • 4 doctori habilitaţi,
 • 24 doctori, inclusiv 20 doctori şi 4 doctori habilitaţi în ştiinţe

Activitatea managerială:

 • Director al Institutului de Zoologie (1993-2006; 2009-prezent);
 • Şef catedră USM Facultatea de Biologieşi Pedologie (1988-2006);
 • Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice a AŞM (2004 – 2009)
 • Fondator şi coordonator al Centrului de Biologie Generală şi Moleculară, 2007- prezent.

Limbi străine de circulaţie internaţională: franceză, rusă