NoutăţiAVIZInformaţii GeneraleConducereaSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriContacte

DirectorVicedirector ştiinţificSecretar științificDeclaraȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE
Conducerea
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Vicedirector ştiinţific

Ungureanu Laurenţia

Data naşterii: 14.03.1965
Adresa serviciu:
Chişinău MD-2028, str. Academiei 1, bir. 322.
Tel/fax (37322) 73-98-09, tel.: (37322) 73-98-09; (37322) 24-16-23
E-mail: ungur02laura@yahoo.com


Studii
– Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie (1989).

Grad ştiinţific
- Doctor în ştiinţe biologice (1998), specialitatea 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie.
- Doctor habilitat în biologie (2011), specialitatea 03.00.16 – Ecologie.

Titlul ştiinţific
– Conferenţiar cercetător (2002)
– Profesor cercetător (2013)

Activitatea managerială:

- Director adjunct pe probleme de ştiinţă al Institutului de Zoologie al AŞM

Activitatea profesională:


- Cercetător ştiinţific principal în laboratorul Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al AŞM.

Domeniul de activitate ştiinţifică:

- Specialist în domeniul hidrobiologiei şi ecologiei ecosistemelor acvatice. Cercetări vizând ecosistemele acvatice, diversitatea, dinamica parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului şi procesele producţional-destrucţionale în ecosistemele acvatice.

Publicaţii:

Peste 110 lucrări ştiinţifice în Ţară şi în străinătate, inclusiv articole, teze ale comunicărilor şi brevete de invenţie.

Activitatea inovaţională:

- 4 brevete de invenţie

Activitatea didactică:

Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova. Profesor de curs „Ecologia acvatică”

Afilieri la organizaţii, comisii şi consilii ştiinţifice:

• Membru al ONG Societatea Hidrobiologică şi Ihtiologică din Republica Moldova “Argonaut”,
• Membru al ONG Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova “Ecotox”.
• Membru al Consiliului Director al Centrului Regional de Mediu -REC Moldova.
• Secretar ştiinţific al Comisiei de Experţi în domeniul Biologiei Umane şi Animale a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova.
• Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat 06.03.00.18 – 25.12.03 din cadrul Institutului de Zoologie al A.Ş.M.
• Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat 06.03.00.08 – 25.12.03 din cadrul Institutului de Zoologie al A.Ş.M.


Premii şi recunoaşteri naţionale şi internaţionale:

• Laureat al Premiului Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru ciclul de lucrări “Legităţile succesionale de bază ale comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice principale ale Republicii Moldova în condiţiile impactului antropic”, decernat în a.1999;
• Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru ciclul de lucrări ştiinţifice “Legităţile migraţiei substanţelor chimice şi rolul lor în funcţionarea grupelor principale de hidrobionţi în ecosistemele acvatice ale Moldovei”, decernat în a. 2003.
• Medalia de aur (Al IV-lea Salon Internaţional de Invenţii IWIS 2010, Varşovia),
• Medalia de argint ( Salonul internaţional al femeilor inventatoare, Seul, Corea, 2010),
• Medalia de argint (Salonul Internaţional de invenţii Geneva, 2010),
• Diploma de merit a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România (Salonul Internaţional de invenţii Geneva, 2010).

Pregătirea cadrelor ştiinţifice:

• 9 specialişti licenţiaţi şi masteranzi în domeniul Hidrobiologiei,
• 5 doctoranzi
• 3 doctori în biologie

• Coordonator ştiinţific al proiectului
• (RSS No: 1912/1229/1997) “Complex Assesment of Water Quality of the Main water resources of Republic of Moldova “îndeplinit împreună cu colegii din Institutul de Zoologie al A.Ş.M. în anii 1997-1999 cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Praga.
• Bilateral Moldo-American nr. MBI 3002”Assssment of curent status of biodiversity ands water quality in dniesterriver” cu suportul financiar al CRDF-MRDA.
• “Materialul informativ calitativ – pilonul educaţiei ecologice efective”, cu suportul financiar al REC-Moldova.
Participant la îndeplinirea proiectelor:
• 06.411.012F. Studiul biodiversităţii, funcţionării hidrobiocenozelor în vederea determinării capacităţii de suport a ecosistemelor acvatice (fluviale şi lacustre) în dependenţă de factorii naturali şi antropici
• 06.411.014A. Estimarea rolului unor grupe de animale terestre, acvatice, zoo-şi fitoparazite de interes economic, elaborarea măsurilor de monitorizare, valorificare durabilă a speciilor folositoare şi combaterea celor dăunătoare
• 808.01.06. PN Revelarea calităţii apei şi stării hidrobiocenozelor ecosistemelor acvatice din sectorul inferior al râului Prut.
• 95.IND. Elucidarea rolului şi elaborarea metodelor de utilizare a microelementelor în acvacultură.
• 06.26CRF ROLUL SPECIILOR DOMINANTE DE MOLUŞTE ÎN MIGRAŢIA BIOGENĂ A METALELOR ŞI ÎN PROCESELE DE AUTOEPURARE A ECOSISTEMELOR ACVATICE.
• “Paşaportizarea ecosistemelor acvatice ale Moldovei” cu suportul financiar al REC-Moldova.
• “Spunem nu Peştilor metalici” cu suportul financiar al REC-Moldova.
• “Controlul produselor alimentare- pilonul sănătăţii populaţiei”, cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.
• “Studiul diversităţii, evaluarea factorilor ecologici şi capacităţii de reproducere a speciilor dominante de hidrobionţi în diferite tipuri de ecosisteme acvatice din Moldova” cu suportul financiar al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Republicii Moldova.
• „Edaucaţia ecologică a populaţiei prin informarea despre mediul ambiant” cu suportul financiar al REC-Moldova.
• „Salvaţi râurile mici” cu suportul financiar al REC-Moldova.
• 11.817.08.15A Evaluarea diversităţii, particularităţilor succesiunilor ecologice şi elaborarea metodologiei monitoringului integrat al ecosistemelor acvatice în contextul directivelor europene.
• 11.832.08.04A Evaluarea biodiversităţii, succesiunilor ecologice ale ecosistemelor acvatice ale sectorului inferior al r. Prut în condiţiile actuale.