NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

DirectorVicedirector ştiinţificSecretar științificDeclarația de răspundere managerialăDirector onorific
Conducerea
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Secretar științific

 
Informaţii personale
 
Nume / Prenume  BileÅ£chi Lucia
Adresă(e)  str. Academiei, 1, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova
Telefon (oane)  +373 22 737109
E-mail(uri)  lucia.biletchi@gmail.com
   
Data şi locul naşterii  20.08.1970, s. Pepeni, r.Sîngerei
   
Experienţa profesională
 
   Activitate ştiinÅ£ifică
FuncÅ£ia ocupată, perioada  Secretar ştiinÅ£ific (din 01.02.2019), cercetător ştiinÅ£ific coordonator (din 2007 până în prezent), cercetător ştiinÅ£ific superior (2001-2007), cercetător ştiinÅ£ific (1997-2001)
Activităţi şi responsabilităţi principale  Cercetări asupra funcÅ£ionării ecosistemelor acvatice, în special, migraÅ£ia elementelor chimice în ecosistemele acvatice, rolul hidrobionÅ£ilor (moluşte, peşti, plante acvatice) în migraÅ£ia microelementelor, aspectele de utilizare durabilă a resurselor acvatice
Numele angajatorului  Institutul de Zoologie
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Institut de cercetare academic
   
   Activitate de funcÅ£ionar public
FuncÅ£ia ocupată, perioada  Specialist principal (iunie 2018- ianuarie 2019)
Activităţi şi responsabilităţi principale  Atestarea personalului ştiinÅ£ific şi ştiinÅ£ifico-didactic
Numele angajatorului  AgenÅ£ia NaÅ£ională de Asigurare a Calităţii în EducaÅ£ie şi Cercetare
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Autoritate publică centrală
   
 FuncÅ£ia ocupată, perioada  Consultant superior (2012-2018), consultant (2010-2012), specialist principal (2005-2010)
   
 Activităţi şi responsabilităţi principale  Evaluarea şi acreditarea organizaÅ£iilor din sfera ştiinÅ£ei şi inovării
   
 Numele angajatorului  Consiliul NaÅ£ional pentru Acreditare şi Atestare
   
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Autoritate publică centrală
   
   Activitate didactică
 FuncÅ£ia ocupată, perioada  Prorector pentru studii (2000-2005)

 
 Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea procesului de studii
   
 FuncÅ£ia ocupată, perioada  ConferenÅ£iar (2004-2005), lector superior (1998-2003), lector (1994-1998)
   
 Activităţi şi responsabilităţi principale  Predarea cursurilor de zoologie generală şi biologie generală
   
 Numele şi adresa angajatorului  Institutul de ŞtiinÅ£e Reale
   
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  InstituÅ£ie de învățământ superior
   
   
 FuncÅ£ia ocupată, perioada  Lector stagiar (1993-1994)
   
 Activităţi şi responsabilităţi principale  Predarea cursului de prelegeri de zoologie generală
   
 Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Liberă InternaÅ£ională din Moldova
   
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  InstituÅ£ie de învățământ superior
   
 Titluri ştiinÅ£ifice şi ştiinÅ£ifico-didactice  ConferenÅ£iar-cercetător, specialitatea Hidrobiologie (2001), doctor în ştiinÅ£e biologice, specialitatea Hidrobiologie, ihtiologie (1998)
   
 EducaÅ£ie şi formare  studii de doctorat (1994-1997), Institutul de Zoologie; studii de licenţă (1987-1993), Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de biologie şi pedologie
   
 Limba maternă  Româna
 Limbi străine cunoscute  Rusă, engleză
 PublicaÅ£ii ştiinÅ£ifice și științifico-didactice  Total – 93, printre care 2 capitole în monografii, 19 articole în reviste ştiinÅ£ifice, 3 ghiduri metodice, 2 brevete de invenÅ£ie.
 Participări la proiecte de cercetare internaÅ£ionale
  1. eMS BSB 27 Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure, MONITOX (ENI CBC Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020, 2018-2021);
  2. eMS BSB 165 Creating a system of innovative transboundary monitoring of the Black Sea river ecosystems transformation under impacts of hydropower development and climate change, HydroEcoNex (ENI CBC Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020, 2018-2021);
  3. MIS ETC 1676 Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion (UE Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013, 2013-2015);
  4. MIS ETC 1150 Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River (UE Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013; 2012-2015);
  5. 06.26.CRF Role of dominant species of molluscs in biogenic migration of metals and in the self-cleaning processes of the aquatic ecosystems (Russian Foundation for Basic Research, 2006-2007);
  6. BGP.3 – CRDF/MRDA MOB1-3051-CS-03 Accumulation and effect of trace elements on fish growth and development (2005-2007)
 Abilitare cu drept de conducător de doctorat  Specialitatea 165.03. Ihtiologie, hidrobiologie
   
 Antrenarea în activitatea seminarelor științifice
de profil
 Secretar științific al SȘP la specialitatea 165.03. Ihtiologie, hidrobiologie din cadrul Institutului de Zoologie