AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicatii relevanteRelaţii cu şcoalaMenţiuni
Ihtiologie şi acvacultură
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


   

Contacte

Adresa: mun. Chişinău str.Academiei 1, of. 209
Telefon: (37322) 739918
Fax: (37322) 739809
E-mail: ihtio.moldova@mail.ruInformaţie generală.

     Istoria laboratorului şi cercetărilor ihtiologice în republică datează cu a.1947, anul înfiinţării Secţiei de Zoologie a Bazei A.Ş. din URSS de cercetări ştiinţifice din Moldova, conducătorul căreia a fost academicianul M.F.Iaroşenco. În continuare, în a.1961, odată cu fondarea A.Ş.M., laboratorul, ca unitate structurală a Institutului de Zoologie a efectuat cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative în vederea inventarierii ihtiofaunei republicii, elaborării prognozei de perspectivă a stării funcţionale a ecosistemelor acvatice şi recomandărilor de sporire a productivităţii piscicole în obectivele acvatice ale republicii. Descrierea ihtiofaunei a fost inclusă ca parte componentă în diverse publicaţii a cercetătorilor laboratorului, inclusiv în monografia colectivă în 6 volume «Животный мир Молдавии», “Cartea Roşie a Moldovei” ediţia a II ş.a. În ansamblu au fost publicate cca 1000 de lucrări ştiinţifice, 8 culegeri şi 12 monografii, inclusiv „Lumea Animală a Republicii Moldova”, 40 recomandări practice pentru economia naţională, au fost obţinute 35 brevete de invenţii menţionate la diverse Saloane şi Expoziţii Naţionale şi Internaţionale.

Personalul scriptic:


 • Usatîi Marin, şef al laboratorului, doctor habilitat în biologie, profesor universitar;
 • Bulat Denis, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator;
 • Bulat Dumitru, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator;
 • Crepis Oleg, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator;
 • Domaciuc Vasilie, doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator;
 • Rusu Vadim, doctor în științe în biologice, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator;
 • Șaptefraţi Nicolai, cercetător ştiinţific;
 • Usatîi Adrian, cercetător ştiinţific;
 • Cebanu Aureliu, cercetător ştiinţific;
 • Dadu Ana, cercetător ştiinţific;
 • Cebotari Andrei, cercetător ştiinţific stagiar;
 • Vatavu Dmitri, cercetător ştiinţific stagiar;
 • Dermenji Piotr, cercetător ştiinţific stagiar;
 • Lutan Vitalie, cercetător ştiinţific stagiar;
 • Boghean Vitalie, cercetător ştiinţific stagiar;
 • Chelmenciuc Rostislav, cercetător ştiinţific stagiar,