AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicatii relevanteRelaţii cu şcoalaMenţiuni
Ihtiologie şi acvacultură
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Informaţie generală

    
     Istoria laboratorului şi cercetărilor ihtiologice în republică datează cu a.1947, anul înfiinţării Secţiei de Zoologie a Bazei A.Ş. din URSS de cercetări ştiinţifice din Moldova, conducătorul căreia a fost academicianul M.F.Iaroşenco. În continuare, în a.1961, odată cu fondarea A.Ş.M., laboratorul, ca unitate structurală a Institutului de Zoologie a efectuat cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative în vederea inventarierii ihtiofaunei republicii, elaborării prognozei de perspectivă a stării funcţionale a ecosistemelor acvatice şi recomandărilor de sporire a productivităţii piscicole în obectivele acvatice ale republicii. Descrierea ihtiofaunei a fost inclusă ca parte componentă în diverse publicaţii a cercetătorilor laboratorului, inclusiv în monografia colectivă în 6 volume «Животный мир Молдавии», “Cartea Roşie a Moldovei” ediţia a II ş.a. În ansamblu au fost publicate cca 1000 de lucrări ştiinţifice, 8 culegeri şi 12 monografii, inclusiv „Lumea Animală a Republicii Moldova”, 40 recomandări practice pentru economia naţională, au fost obţinute 35 brevete de invenţii menţionate la diverse Saloane şi Expoziţii Naţionale şi Internaţionale.