AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicatii relevanteRelaţii cu şcoalaMenţiuni
Ihtiologie şi acvacultură
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Activitatea inovaţională

Elaborări importante
Tehnologii ecologo-industriale de reproducere a speciilor fitofile aborigene de peşti (ştiucă – Esox lucius, ocheană – Rutilus rutilus heckeli, plătică – Abramis brama, caras argintiu – Carassius auratus gibelio).
Includ îmbinarea reproducerii industriale cu cea ecologică şi folosirea unor elemente biotehnologice originale, care permit simplificarea şi ieftinirea considerabilă a întregului proces de reproducere industrială întrucât necesită un număr redus de braţe de muncă, puţină energie electrică, un număr mic de heleştee, mai puţine nutreţuri combinate.
     „Tehnologii şi metode ecologo-industriale de reproducere a speciilor aborigene şi aclimatizate de peşti”

    Recomandările includ un complex de măsuri ecologice, piscicole, biomeliorative, de protecţie a resurselor piscicole şi mediului ambiant care permit menţinerea biodiversităţii ihtiofaunei şi folosirea raţională a resurselor piscicole a lacului Cuciurgan. Este propus un complex nou de specii semimigratoare şi aclimatizate care folosesc raţional baza trofică în diferite nişe ecologice a bazinului.
    Procedeu industrial ecologic de reproducere a crapului(Cyprinus carpio)
    Include stimularea procesului de depunere a pontei prin aplicarea stimulatorilor exohormonali, elaborate normativele concretizate de reproducere a crapului care permit sporirea esenţială a eficacităţii reproducerii crapului.
   Procedeu industrial ecologic de reproducere a linului (Tinca tinca)
   Include stimularea maturării reproducătorilor în dependenţă de gradul lor de pregătire pentru depunerea pontei şi elaborate normativele concretizate de reproducere a linului care permit sporirea esenţială a eficacităţii reproducerii linului.
    Procedeu industrial ecologic de reproducere şi creştere a şalăului (Stizostedion lucioperca)
    Include stimularea maturării reproducătorilor în dependenţă de gradul lor de pregătire pentru depunerea pontei şi creşterea şalăului; elaborate normativele concretizate în scopul sporirii esenţiale a eficacităţii reproducerii şi creşterii şalăului.
    Procedeu industrial-ecologic de reproducere a speciilor de peşti fitofagi (sânger – Hypophthilminchthys molitrix, novac- Aristichthys nobilis, cosaş – Ctenopharyngodon idella.
    Permite majorarea eficacităţii de reproducere bazată pe factori ecologici de stimulare a obţinerii icrelor ca mijloc de majorare a rezistenţei reproducătorilor şi folosirii parametrilor optimizaţi de stimulare exogenă; îmbinarea acţiunii factorilor ecologici cu injectarea exohormonilor în două reprize.
     Procedeu de stimulare a vitalităţii icrelor şi larvelor de peşti.
     Prin tratarea icrelor fecundate şi întroducerea în hrana larvelor de peşti a amestecului alcătuit din lichidul cultural, obţinut la cultivarea drojdiei genului Rhodatorula.
     Metode de minimizare a creşterii intensive a lacului-refrigerent Cuciurgan al CTEM cu plante emerse şi submerse.
     Metodele descriu procedeele de minimalizare a creşterii intensive a lacului - refrigerent Cuciurgan al Centralei Termoelectrice din Moldova cu plante emerse şi submerse, propune un complex nou din diferite specii de peşti fitofili pentru popularea lor în lac şi metoda exploatării piscicole; elaborat un dispozitiv nou pentru cosirea plantelor acvatice submerse şi modul de aplicare a lui în lac.

Au fost elaborate următoarele recomandări:

    - Recomandări de conservare şi utilizare durabilă a ihtiofaunei sectorului inferior al fl.Nistru, lacurilor Dubăsari şi Cuciurgan.
    Recomandările au fost elaborate în scopul menţinerii diversităţii speciilor de peşti în bazinul fl. Nistru şi lacurile de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan, păstrarea ihtiogenofondului speciilor rare şi pe cale de dispariţie, ameliorarea stuctural-funcţională a populaţiilor pentru pescuit şi restabilirea loturilor de reproducători, menţinerea şi sporirea condiţiilor favorabile de reproducere, creştere şi îngrăşare a faunei piscicole din ecosistemele acvatice pentru perioada anilor 2011-2020.

    - Recomandări privind sporirea şi menţinerea productivităţii piscicole în bazinele hidrografice ale râurilor Bâc şi Răut.
Brevete de invenţie


  1. Устройство для инкубации икры и выдерживания личинок рыб. Авт.св. № 644425, 1978. Кубрак И.Ф., Крепис И.Б.
  2. Способ прикрепления оплодотворенной клейкой икры рыб. Авт. св. №704565, 1979. Кубрак И.Ф., Усатый М.А.
  3. Устройство для инкубации икры и подращивания личинок рыб Авт. св. №793529, 1980. Кубрак И.Ф., Крепис И.Б.
  4. Устройство для инкубации икры и подращивания личинок рыб. Авт. св. №818579, 1981. Кубрак И.Ф., Крепис И.Б.
  5. Способ выдерживания свободных эмбрионов. Авт. св. №841624, 1981. Статова М.П., Кубрак И.Ф.
  6. Устройство для выращивания рыбы. Авт. св. №925272, 1982. Крепис И.Б., Кубрак И.Ф.,
  7. Устройство для инкубации икры и подращивания личинок рыб. Авт. св. №1033099, 1983. Кубрак И.Ф., Хаджиоглу С.О
  8. Устройство для инкубации икры и подращивания личинок рыб. Авт. св. №1060158, 1983. Усатый М.А., Крепис И.Б.
  9. Способ разведения растительноядных рыб. Авт. св. №1124900, 1984. Фурдуй Ф.И., Хайдарлиу С.Х., Кубрак И.Ф.
10. Способ искусственного разведения реофильных рыб. Авт. св. №1210756, 1985. Зеленин А.М.,  Бодареу Н.Н., Калинич Р.А.
11. Комплекс для воспроизводства пелагофильных рыб. Авт. свид. СССР №1194341, 1985. Крепис О.И
12. Установка для выращивания рыбы. Авт. свид. СССР №1227135, 1985. Крепис О.И., Калинич А., Кубрак Ф.И., Крепис И.Б.
13. Устройство для разведения рыб. Авт. свид. СССР №1556609, 1989. Крепис О. И., Карлов В.И. Зеленин А.М., Калинич Р.А., Бодареу Н.Н.
14. Среда для криоконсервирования спермы рыб. Патент Российской Федерации №2010513, 1994. Наук В.А., Наук В., Борончук Г.В., Крепис О.И., Гранач В.Г.
15. Instalaţie pentru incubarea icrelor si întreţinerea larvelor de peşti. Brevet de Invenţie MD №824, 1997. Crepis O., Usatai M., Crepis I.
16. Instalaţie pentru incubarea icrelor de peşti. Brevet de Invenţie MD №825, 1997. Crepis O., Zelenin A., Crepis I., Calinici R., Carlov V., Badarau N.
17. Instalaţie pentru creșterea peştilor. Brevet de Invenţie MD №82, 1997. Crepis O., Crepis I., Cubrac T., Calinici R.
18. Procedeu de rezervaţie a reproducătorilor peştilor reofili. Brevet de Invenţie MD №826, 1997. Zelenin A., Calinici R. Bădărău N.
19. Complex pentru reproducerea peştilor pelagofili. Brevet de Invenţie MD №828, 1997, Crepis O.
20. Procedeu de înmulţire a peştilor. Brevet de invenţie MD 961, 1998. Crepis O., Alimbocico V., Usatai M. Toderas I.
21. Рrocedeu de stimulare a vitalităţii icrelor şi larvelor de peşte. Brevet de Invenţie. MD № 2593, 2004. Usatîi Ag., Usatîi M., Crepis O. Chiriţa E.
22. Furaj pentru larve de ciprinidae. Brevetul de Invenţie, MD № 2926, 2005. Usatîi Ag., Usatîi A., Crepis O., Chiriţa E.
23. Procedeu de incubare a icrelor fecundate de peşti. Brevet de Invenţie MD №2946, 2005. Crepis O., Toderaş I., Usatîi M.
24. Procedeu de creştere a peştelui. Brevet de Invenţie MD №3001 G2 2006.03.31. I. Toderaş, V. Lobcenco.
25. Procedeu de rеproducere artificială a sângerului. Brevetul de Invenţie MD №2968. N. Fulga, I. Toderaş, M. Vicol, M. Usatîi, A. Usatîi.
26. Procedeu de rеproducere a sângerului şi novacului. Brevetul de Invenţie MD №3020, 2006. Crepis O., Usatîi A, Toderaş I.
27. Procedeu de rеproducere a crapulu. Brevet de Invenţie MD №3067, 2006. Crepis O, Toderaş I, Usatîi M, Leuca P.
28. Procedeu de rеproducere a linulu. Brevet de Invenţie MD №3198, 2006. Crepis O., Toderaş I., Usatîi M, Leuca P.
29. Procedeu de reproducere a somnului american. Brevet de Invenţie MD №3304, 2007. Crepis O., Toderaş I., Usatîi M, Leuca P.
30. Procedeu de reproducere a somnului american. Brevet de Invenţie MD № 3305, 2007. Crepis O., Toderaş I., Usatîi M, Leuca P.
31. Procedeu de prelucrare a secţiunilor de parafină ale organelor şi ţesuturilor înalte de colorare. Brevet de invenţie Nr. 194 din 2009.10.29. N. Fulga, I. Toderaş.
32. Instalaţie pentru cositul plantelor acvatice. Brevet de invenţie MD 233. 2010.05.18. Crepis O., Toderaş I., Usatîi M., Usatîi A., Strugulea O.
33. Instalaţie pentru incubarea icrelor şi stocarea prelarvelor de peşti. Brevet de invenţie MD 283. 2010.08.03. Crepis O., Usatîi M.
34. Furaj pentru larve şi puiet de peşte. Brevet de invenţie. 3792 G2, MD, 2009. A 01 K 61/00. Usatîi Ag., Chiseliţa O., Chiseliţa N., Crepis O., Usatîi Ad., Molodoi E.
35. Dispozitiv pentru depunerea icrelor de peşti. Brevet de invenţie 3875 G2 MD. A 01 K 61/00, 2009.01. Crepis O., Usatîi M., Strugulea O., Usatîi A.
36. Instalaţie pentru incubarea icrelor şi stocarea prelarvelor de peşte. Brevet de invenţie 283 Y MD. Int. Cl.: A 01 K 61/00, 2010.01. Crepis O., Usatîi M.
37. Procedeu de reproducere a cosaşului. Brevet de invenţie Nr. 236. din 2010.05.12. Crepis O., Toderaş I., Usatîi M., Usatîi A., Strugulea O.
38. Procedeu de creștere a puietului de șalău. Brevet de invenţie Nr. 499. din 2012.09.17. Crepis O., Usatîi A., Toderaş I., Șaptefrați N., Usatîi M.