NoutăţiAVIZInformaţii GeneraleConducereaSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicaţii importanteRelaţiile cu instituţiile de învăţămînt superiorEchipament performant
Sistematică şi Filogenie Moleculară
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI
CONTACTE


Adresa: str. Academiei, 1, Chişinău, Republica Moldova, MD-2028
Telefon: 022-24-14-00, 022-24-20-09
Fax: 022-73-98-09
E-mail: lidiatoderas@yahoo.com


INFORMAŢIE GENERALĂ

    Întru aprofundarea investigaţiilor interdisciplinare Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM a aprobat fondarea în cadrul Institutului de Zoologie a unui Centru performant de Biologie Generală şi Moleculară (2008).
Laboratorul de Sistematică şi Filogenie Moleculară din cadrul Centrului de Biologie Generală şi Moleculară cu utilizatori multipli al Institutului de Zoologie a fost instituit în anul 2011. Direcţia ştiinţifică fundamentală a laboratorului constă în efectuarea cercetărilor în domeniul geneticii şi biologiei moleculare a lumii animale, în elaborarea şi propunerea spre validare a unui nou sistem de taxonomie la grupe de animale nevertebrate (nematode, artropode hematofage), bazat pe complementaritatea criteriilor genetico-moleculare cu caracterele morfofuncţionale.

    Obiective: efectuarea secvenţierilor succesiunilor nucleotidice de ADN; cercetări comparative ale sistemelor de clasificare bazate pe complementaritatea metodelor clasice şi biologice moleculare; evidenţierea şi identificarea particularităţilor biologice şi ecologice ale coleopterelor curculionide (Cоleoptera, Curculionidae), relevarea rolului lor ca component al biodiversităţii; inventarierea faunistică şi identificarea speciilor invazive de animale nevertebrate pe teritoriul Republicii Moldova; elaborarea metodelor biologice de control al căpuşelor ixodide - vectori ai unor infecţii emergente; studierea dezvoltarii infectiei pentru boala Laim; depozitarea rezultatelor în băncile de gene Internaţionale; modelarea matematică şi simularea proceselor invazive; studierea diversităţii patogenilor transmisibili în capusele colectate de la păsările migratoare; studierea in vivo a sistemului parazitar “Borrelia burgdorferi – rozătoare” cu utilizarea microscopiei confocale; depozitarea rezultatelor în băncile de gene Internaţionale.
    În scopul realizării cercetărilor, de rănd cu metodele clasice, se utilizează metode molecular-biologice (DNA-Barcoding), extragerea acizilor nucleici, amplificarea ADN, secvenţierea produselor PCR, izolarea ADN/ARN-ului; PCR, q PCR, RT-PCR, imunohistologice, microscopiei confocale.

Personalul scriptic:


 1. Şuleşco Tatiana - șef de laborator
 2. Toderaş Lidia – doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal
 3. Dumbrăveanu Dorin – doctor în biologie, cercetător ştiinţific coordonator
 4. Fulga Nina, doctor în biologie, conferențiar cercetător;
 5. Uspenskaia Inga – doctor în biologie, cercetător ştiinţific superior
 6. Munteanu Natalia – doctor în biologie, cercetător ştiinţific superior
 7. Movilă Alexandru – doctor în biologie, cercetător ştiinţific coordonator
 8. Railean Nadejda – cercetător ştiinţific
 9. Silitrari Andrei – cercetător ştiinţific
 10. Croitoru Ion – cercetător ştiinţific stagiar
 11. Bujor Aliona – cercetător ştiinţific stagiar
 12. Malevanciuc Nadejda – cercetător ştiinţific stagiar
 13. Sitnicova Natalia – cercetător ştiinţific stagiar

RELAŢII CU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Universitatea de Stat din Moldova;
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău).