AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicaţii importanteProiecteEchipament performant
Sistematică şi Filogenie Moleculară
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Personalul scriptic


Tatiana ȘULEȘCO, șef de laborator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător.

E-mail: tatiana_sulesco@yahoo.com; sulescotatiana@gmail.com

Direcțiile de cercetare: taxonomia, biologia, ecologia și distribuția artropodelor hematofage de importanță medicală și veterinară; ecologia zoonozelor cu transmitere vectorială.
 
Gulea AURELIAN, academician, doctor habilitat, cercetător ştiințific principal.

E-mail: guleaaurelian@gmail.com

Direcțiile de cercetare: chimie anorganică și fizică, elaborarea inhibitorilor moleculari antitumorali de o nouă generaţie.
 
Nina FULGA, doctor în științe biologice, cercetător ştiințific coordonator.

E-mail: fulganina@yahoo.com

Direcțiile de cercetare: investigaţiile histologice a sistemului reproductiv la peşti; evaluarea strategiilor reproductive a speciilor alogene şi native de peşti; studiul mecanismelor de adaptare la condițiile de mediu naturale și antropizate.
 
Olga CAZANŢEVA, doctor în științe biologice, cercetător ştiințific coordonator.

E-mail: okazantseva56@gmail.com

Direcțiile de cercetare: identificarea și pașaportizarea poligoanelor pilot pentru relevarea impactului ecologic, epidemiologic și fitosanitar al complexelor faunistice; evaluarea bioclimatică a teritoriului pentru evidențierea reacțiilor adaptive ale zoocenozelor la schimbările climatice și biotopice.
 
Natalia MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY, doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator.

E-mail: munteanu_natalia_v@yahoo.com

Direcțiile de cercetare: diversitatea, ecologia și importanța coleopterelor din suprafamilia Curculionoidea; conservarea biodiversității în condițiile unui presing antropic sporit asupra ecosistemelor; filogenia moleculară a organismelor; controlul biologic al insectelor dăunătoare.
  Andreev NADEJDA, doctor în științe biologice, cercetător ştiințific coordonator.

E-mail: wisdom2004@gmail.com

Direcțiile de cercetare: hidrobiologie
 
Alexandru MOVILĂ
, doctor în științe biologice, cercetător ştiințific coordonator

E-mail: acarolog1@yahoo.com

Direcțiile de cercetare: zoonoze emergente transmise de căpușe ixodide.
 

Vadim RUSU
, doctor în științe biologice, cercetător ştiințific coordinator.

E-mail: vadyrus@gmail.com

Direcțiile de cercetare: ihtiologie, ihtioparazitologie, hidrobiologie
 
Elena ROŞCOV, doctor în științe biologice, cercetător ştiințific superior

E-mail: elena.arcan@gmail.com

Direcțiile de cercetare: biologie, microbiologie, hidrobiologie.
  Adriana MIRON, doctor în științe biologice, cercetător ştiințific superior

E-mail:

Direcțiile de cercetare:
 
Nadejda RAILEAN, cercetător ştiințific

E-mail: nadejdarailean@yahoo.com

Direcțiile de cercetare: diversitatea şi ecologia funcţională a animalelor acvatice; modele regresionale de dependenţă a masei corpului de dimensiunile lineare ale moluştelor; evaluarea indicilor sintetici populaţionali pentru descifrarea rolului funcţional al populaţiilor moluştelor bivalve în ciclurile biogeochimice ale fosforului din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova.
 
Olga GARBUZ, cercetător ştiințific

E-mail: olhamos@mail.ru

Direcțiile de cercetare: biochimie: biotestarea și estimarea proprietăților anticancer și antioxidante ale compușilor bioactivi asupra liniilor de celule;  testarea și evaluarea toxicității compușilor bioactivi in vitro și in vivo; cultura celulară: linie celulară; selectarea adecvată. 
  Anna MOLDOVAN, cercetător ştiințific

E-mail: anna.moldovan@yahoo.com

Direcțiile de cercetare: biotehnologie: oportunități și provocări, considerații privind biosecuritatea; controlul biologic al insectelor dăunătoare; filogenia moleculară a organismelor; diversitatea, ecologia și importanța coleopterelor din suprafamilia Curculionoidea; conservarea biodiversității în condițiile unui presing antropic sporit asupra ecosistemelor.
  Alexandr MOROZOV, cercetător ştiințific stagiar

E-mail: lexxys@gmail.com

Direcțiile de cercetare: determinarea diversității speciilor de căpușe ce se hrănesc pe corpul păsărilor; stabilirea speciilor de păsări care sunt gazdele pentru stadii preimago ale căpușelor; determinarea microorganismelor patogene transmisible de către căpușe; analiza semnificației potențiale epidemiologice ale căpușelor ixodide colectate de pe păsări.
 
Anatolie  MARTA, cercetător ştiințific stagiar

E-mail: anatolmarta@gmail.com

Direcțiile de cercetare: studiul particularităților procesului de gametogeneză la diverse complexe clonale de pești de origine hibridă utilizând metode de citogenetică (imunofluorescență, hibridizarea fluorescentă in situ (FISH); elaborarea și aplicarea markerilor citogenetici specifici, utilizând datele obținute în urma secvențierii întregului genom
 
Alexandr VASILIEV, cercetător ştiințific stagiar

E-mail: vasilievalexandr@yahoo.com

Direcțiile de cercetare: taxonomia, biologia, ecologia, distribuția și importanță epizootologică a musculițelor negre (Diptera: Simuliidae).
  Dimian RUSNAC, cercetător ştiințific stagiar

E-mail: rusnac.d@yandex.ru

Direcțiile de cercetare: taxonomia, ecologia, distribuția, importanță medicală și veterinară a flebotomilor din subfamilia Phlebotominae.
  Natalia CAMENŞCIUC, cercetător ştiințific

E-mail:

Direcțiile de cercetare:
ihtiologie
 
Nadejda POIRAS
, cercetător ştiințific

E-mail: poiras.nadejda@gmail.com

Direcțiile de cercetare: nemotologia, controlul biologic
 
Ion CROITORU
, cercetător ştiințific

E-mail: croion@yahoo.com

Direcțiile de cercetare: ihtiologia
 
Viorelia RUSU
, cercetător ştiințific stagiar

 
Natalia SITNICOVA
, cercetător ştiințific stagiar

 
Cristina GHEORGHIŢA, cercetător ştiințific stagiar

 
Svetlana MOLDOVAN, inginer coordonator implementare tehnici și tehnologii noi

 
Ion URSU
, tehnician