NoutăţiAVIZInformaţii GeneraleConducereaSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicaţii importanteRelaţiile cu instituţiile de învăţămînt superiorEchipament performant
Sistematică şi Filogenie Moleculară
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Activitatea ştiinţifică

Direcţii de cercetări fundamentale: Invaziile biologice şi impactul lor asupra diversităţii, structurii şi funcţionării ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica Moldova.
 
  Analiza cercetărilor efectuate a relevat diversitaea artropodelor hemofage invazive şi a microorganismelor patogene cu rol primar în transmiterea mixtinfecţiilor. Au fost evidenţiate 32 specii invazive din 11 familii şi subfamilii a Coleopterelor: Entiminae (8 specii), Scolytinae (7), Apioninae (6), Ceutorhynchinae (3), Hyperinae şi Lixinae (câte 2 specii), Curculioninae, Dryophthorinae, Molytinae, Erirhinidae (câte 1 specie) şi incluse în lista pilot a speciilor invazive de insecte. Au fost stabilite opţiunile de management atît pentru principalele specii de insecte invazive caracteristice pentru fauna Republicii Moldova cît şi pentru cele introduse intenţionat ca factori biologici de control ai unor dăunători pentru culturi agricole, păduri, produse depozitate.
   Au fost paşaportizate şi depuse în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, trei tulpini de microorganisme, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Np1 CNMN BB-03, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Po4 CNMN BB-04, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Ta16 CNMN BB-05.
   Au fost studiate secvenţierile genelor ce codifică ARNr ITS pentru 60 tulpini fungice, izolate din corpul coleopterelor curculionide (Sitona lineatus L., Hypera postica Gyll., Stereonychus fraxini DeG., Sitophilus granarius L., Protapion apricans Herbst, Ischnopterapion virens Herbst. Secvenţierile ADN au fost aliniate cu secvenţierile disponibile în baza de date GenBank. Reconstituirea arborilor filogenetici a fost intreprinsă cu ajutorul programului MEGA, TreePuzle şi PhyML.
   A fost realizată analiza şi sinteza complexă a datelor privind dinamica sezonieră a ţânţarilor, ritmul zilnic de activitate, efectivul numeric a larvelor şi imago (malariogeni şi nemalariogeni), precum şi distribuirea lor biotopică. Au fost identificate 30 specii din 7 genuri (Aedes, Ochlrotatus, Anopheles, Culex, Culiseta, Coqillettidia, Uranotaenia), colectate din diverse ecosisteme din zona centrală, de nord şi de sud ale Republicii Moldova. Dintre aceastea 18 specii sunt vectori potenţiali ai maladiilor transmisibile pentru Republica Moldova şi vectori confirmaţi pentru un şir de ţări europene şi asiatice. Unsprezece specii din 30 au capacitatea de a transmite virusul Nilului de Vest. S-a stabilit că speciile: Aedes vexans, Culex pipiens, Culex modestus, O. caspius, Coquilitidia richiardii, Аnopheles maculipennis s.l., frecvent întîlnite pe teritoriul Republicii Moldova, au fost marcate ca purtători ai virusului.
    Recent, în colaborare cu cercetătorii din Olanda (Laboratorul Bolilor Infecţioase Dutch National Institute for Public Health and the Environment), a fost efectuată diagnosticarea molecular-genetică a infecţiilor arbovirale (virusul Nilului de Vest, Usutu virus, Batai virus şi Sindbis virus) în corpul ţânţarilor din Moldova cu ajutorul metodei Real-Time PCR.
   Au fost testate eşantioane de căpuşe la prezenţa patogenilor Coxiella burnetti şi Borrelia burgdorferi în focare de Laim borelioză pe teritoriul Republicii Moldova cu utilizarea markerilor molecular-genetici şi metoda PCR.
   
    
 
Rezultate semnificative
  1. Pentru prima dată in Republica Moldova au fost descoperite microsporidiile unor reprezentanţi ai artropodelor.
  2. Au fost obţinute secvenţe de nucleotide ale ADN-ului ribozomal din microsporidii şi din gazdele lor - curculionoide.
  3. A fost optimizată tehnica de obţinere a produselor PCR pure, cu o separare clară a fragmentelor non-specifice.
  4. A fost construită dendrograma relaţiilor filogenetice ale microsporidiilor din Moldova.
  5. A fost efectuată revizuirea colecţiei căpuşelor ixodide - 5 specii: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, D. marginatus, Haemophysalis punctata, H. inermis.

Cercetări aplicative


    Efectuarea unui studiu detaliat al faunei ţânţarilor (Culicidae) ca grupă de insecte puţin studiată în Republica Moldova. Analiza caracterelor diagnostice şi detectarea unor noi caractere structurale ale genurilor Aedes, Ochlerotatus, Culex, Anopheles, Coquillitidia, Culiseta la diferite etape ale ciclului de viaţă.
    Studierea diversitatii patogenilor transmisibili in capusele colectate din păsările migratoare. Studierea in vivo a sistemului parazitar “Borrelia burgdorferi – rozătoare” cu utilizarea microscopiei confocale.