AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicaţii importanteProiecteEchipament performant
Sistematică şi Filogenie Moleculară
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Activitatea inovaţională

Brevete de invenţie:

• Munteanu, N., Toderaş, I., Moldovan, A., Malevanciuc, N., Toderaş, L., Bacal, S., Railean, N. Tulpină de bacterii Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki – bioinsecticid pentru combaterea lepidopterelor din genul Lymantria. Brevet de invenţie MD 4304. 2013.08.13
• Munteanu N., Toderaş I., Moldovan A., Malevanciuc N., Toderaş L., Railean N. Tulpina Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki – insecticid biologic pentru combaterea coleopterelor curculionide. Brevet de invenție MD 4916. 2012.04.27
• Toderaş I., Rudic V., Silitrari E., Silitrari A., Arcan E. Procedeu de cultivare a infuzorilor Paramecium caudatum. Nr. 3170., 2006.
• Gulea A.; Lipcowski A.; Garbuz, O.; Matalinska, J.; Tapcov, V. Compusul N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmatilen)-hidrazincarbotioamidă-inhibitor al proliferării celulelor MeW-164 ale melanomului uman. Brevet de invenție MD nr.4349 (13) B1. Publicat BOPI 31.05.2015
• Gulea A., Gudumac V., Garbuz O., Ţapcov V., Pahonţu E.-M. Utilizarea di(m-S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-)]cupru(II)} în calitate de antioxidant // Brevet de invenţie MD nr. 4469. Publ. BOPI 3/ 2017.
• Gulea A., Usataia I., Garbuz O., Graur V., Ţapcov V., Gudumac V. Utilizarea saliciliden-4-alil-S-metilizotiosemicarbazidaţilor de fier(III) şi cobalt(III) în calitate de antioxidanţi//  Brevet de invenţie nr. 8851. 2017.09.26.

Participarea la expoziţiile naţionale şi internaţionale:

1.    Salon internațional de invenții, Geneva, 13 aprilie, 2018.
• Diplomă și medalie de argint (Fuior A., Sabastien F., Emmanuel C., Garbuz O., Țapcov V., Gulea A.)
• Diplomă, Medalie de Aur. Inhibiteur de la proliferation de cellules de cancer avec un large champ d ҆action. (Istrati D., Țapcov V., Garbuz O., Gudumac V., Gropa S., Gulea A.).

2.    A 46th International Exhibition of Inventions Geneva, April 11-15, 2018. Romanian association for nonconventional technologies.
• Special award for the invention/ Inhibitor of cancer cells proliferation with wide range of action. (Istrati D., Țapcov V., Garbuz O., Gudumac V., Gropa S., Gulea A).

3.    ICE-USV Innovation and Creative Education International Fair – second edition, „Ştefan cel Mare”University from Suceava, 7-9 iunie 2018.
• Diplomă și Medalie de Aur; Diploma și Medalie de Euroinvent. Strain of Beauveria bassiana fungi as a bioinsecticide against weevils. (Moldovan A., Munteanu-Molotievskiy N., Toderaş I.).

4.    Expoziția Internațională Specializată ”Infoinvent” Chișinău, Republica Moldova, 25-28 noiembrie. 2015.
• Diplomă și Medalie de Bronz, Munteanu Natalia, Toderaș Ion, Moldovan Anna, Malevanciuc Nadejda, Toderaș Lidia, Bacal Svetlana, Railean Nadejda. Tulpini de bacterii Bacillus thuringiensis - bioinsecticide pentru combaterea coleopterelor și lepidopterelor.

5.    Belgian and International Trade Fair for Technological Inovation ”Eureka”, Bruxelles, Belgium, 19-21 noiembrie, 2015.
• Diplomă și Medalie de Aur; Diplomă și premiu, Award of the National Authority for Scientific Research and Inovation, Romania. Toderaș Ion, Molotievskiy Munteanu Natalia, Moldovan Anna, Sasanelli Nicola, Zihni Demirbag, Bacal Svetlana, Railean Nadejda.

6.    40th International Invention Show, 11th Invention and Prototype Show and Student bussiness plan competition ”Budi Uzor Inova”, Croatia, 5-7 noiembrie 2015.
• Diplomă și Medalie de Aur; Diplomă și Medalie de Aur i-ENVEX Gold Medal AWARD. Toderaș Ion, Munteanu Natalia, Moldovan Anna, Malevanciuc Nadejda, Toderaș Lidia, Bacal Svetlana, Railean Nadejda. Bacillus thuringiensis strains of bacteria – a bioinsecticide for combating coleopteran and lepidopteran pests.

7.    Salonul de Invenții și Inovații ”Inventika”, București, România. 15 - 18 octombrie 2014.
• Diplomă și Medalie de Aur. Munteanu N., Toderaș I., Moldovan A., Malevanciuc N., Toderaș L., Railean N. Bioinsecticide împotriva dăunătorilor din tulpina Bacillus thuringiensis.

8.    International Warsaw Invention Show IWIS, Warszawa, Polonia. 15 - 16 octombrie, 2014.
• Diplomă și Medalie de Bronz. Toderaș I., Munteanu N., Moldovan A., Toderaș L., Railean N. Extraction method of nucleic acid from arthropods.

9.    Al 42 salon de Inventică, Geneva. 2 - 6 aprilie, 2014.
•    Diplomă și Medalie de Aur. Diplomă și medalie oferite de Ministerul Educației Naționale a României. Toderaș I., Gulea A., Munteanu N., Moldovan A., Malevanciuc N., Toderaș L., Railean N. și Dubraveanu D. Bacillus thuringiensis strain bioinsecticide against pests in fruit trees and crops.

10.    The Brussels Innova salon ”Eureka”. 14 - 16 noiembrie 2013.
• Diplomă și Medalie de Aur. Munteanu N., Toderaş I., Moldovan A., Malevanciuc N., Toderaş L., Railean N.

11.    Expoziția Internațională Specializată “INFOINVENT”, Chișinău,19-22 noiembrie, 2013.
• Diplomă și Medalie de Aur. Munteanu N. și Moldovan A. Diplomă și Medalie de Aur WIPO „Best Young Inventor”.

12.    Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării Euroinvent 2011,12-14 mai (Iaşi, România).
• Diplomă de excelență pentru promovarea creativității;
• Diplomă şi Medalie de Aur. Procedeu de combatere a căpuşelor ixodide, MD 3130. (Toderaş I., Movilă A. și a.).

13.    The International Fair of Inventions, Scientific Research and New Technologies „INVENTICA”, 5-8 octombrie, 2011, Bucharest, Romania.
• Diplomă şi Medalie de Aur. New systemic agents for apiculture. (Toderaş I., Rudic V., Gulea A., Bogdan V., Gudumac V.).

14.    Expoziţia Polonia, International WARSAW Invention Show, Warsaw 3-5 November, 2011.
• Diplomă şi Medalie de Aur. Metodă de extragere a acidului dezoxiribonucleic din artropode„ MD 3539. (Toderaş I., Toderaş L., Movilă A., Munteanu (Molotievskiy) N., Railean N.)
• Diplomă şi Medalie de Argint. Procedeu de combatere a bruhidelor” MD 3199. (Toderaş I., Munteanu (Molotievskiy) N., Malevanciuc N., Moldovan A.)
• Diplomă şi Medalie de Aur. Tulpină de algă Haematococcus pluvialis Flotow − sursă de astaxantină, MD 4104. (Rudic V., Toderaş I., Cepoi L., Bogdan V.)
• Diplomă Association „Russian House for International Scientific and Tehnological Cooperation, „Metodă de extragere a acidului dezoxiribonucleic din artropode”, MD 3539).

15.    Expoziţia Internaţională „Innova”, 60th Edition, Brussels, 17-19 noiembrie 2011.
• Diplomă şi Medalie de Aur. Biological control method for pest seed beetle. (Toderaş I., Munteanu (Molotievskiy) N., Malevanciuc N., Moldovan A.)
• Diplomă şi Medalie de Aur. Astaxantin plus – a new preparation from green alge Haematococcus pluvialis). (Rudic V., Toderaş I., Cepoi L., Bogdan V.)