NoutăţiAVIZInformaţii GeneraleConducereaSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicaţii importanteRelaţiile cu instituţiile de învăţămînt superiorEchipament performant
Sistematică şi Filogenie Moleculară
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Publicaţii importante

articole din reviste cu factor de impact : 1,0 -2,9

  • MITINA GV, TOKAREV YS, MOVILA AA, YLI-MATTILA T. Polymorphism of beauveria bassiana (deuteromycota: hyphomycetes) strains isolated from Ixodes ricinus (acari: ixodidae) in Moldova. // Ticks Tick Borne Dis. 2011, 2(1), p. 50-54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771537
  • MOVILA A, REYE AL, DUBININA HV, TOLSTENKOV OO, TODERAS I, HÜBSCHEN JM, MULLER CP, ALEKSEEV AN. Detection of Babesia Sp. EU1 and members of spotted fever group rickettsiae in ticks collected from migratory birds at Curonian Spit, North-Western Russia // Vector-Borne and Zoonotic Diseases., 2011, 11(1), p. 89-91. (IF = 2.733), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20553110
articole din alte reviste editate în străinătate
  • POLINA V. MITKOVETS, NATALIA V. MUNTEANU, GALINA V. MITINA, YURI S. TOKAREV, ALEXANDR A. MOVILA, ION TODERAS, REGINA G. KLEESPIES, ANDREAS LECLERQUE. Prevalence of the species Beauveria pseudobassiana among tick-associated fungal isolates from the Republic of Moldova // IOBC/wprs Bulletin, 2011, Vol. 66, p. 169 – 173.
articole din reviste naţionale:
      – categoria B
  • ФУЛГА, Н.; ТОДЕРАШ, И.; РАЙЛЯН, Н.; УСАТЫЙ, Ад.; РУССУ, В. , КРОИТОРУ И., ЧЕБАНУ А. Сравнительная морфо-функциональная характеристика гонад у самок Rutilus rutilus heckeli разных популяций. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii., 2011, nr.2 (314), p.140-145. ISSN 1857-064X.
  • ШУЛЕШКО ТАТЬЯНА, ТОДЕРАШ И.К., МОВИЛЭ А.А. Кровососущие комары (Diptera: Culicidae) Республики Молдова: Эколого-фаунистический обзор и эпидемиологическое значение. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii., 2011, nr.(2) (314), p.19-34. ISSN 1857-064X.
articole în culegeri naţionale:
  • TATIANA SULESCO. Faunal transformation and ecology of blood meal mosquitoes (Diptera: Culicidae) in the „Codrii” Researve, Republic of Moldova. Conferinţă Internaţională „Realizările ştiinţifice ale rezervaţiei la 40 ani de activitate”. 2011, p. 380-383. ISBN 978-9975-67-799-8
  • TODERAS I. K., TATIANA SULESCO, A. MOVILA, D. DUMBRAVEANU. Seasonal activity patterns of human-biting mosquitoes (Diptera: Culicidae) in the Republic of Moldova. Conferinţă Internaţională a Zoologilor consacrată jubileului de 50 de ani de la fondarea Institutului de Zoologie al AŞM, 2011, p. 147-149. ISBN: 978-9975-4248-2-0.
articole în culegeri internaţionale:
  • ШУЛЕШКО Т.М., МОВИЛЭ А.А., ТОДЕРАШ И.К. Особенности экологии и биологии вида Culex modestus Ficalbi (Diptera: Culicidae) в Республике Молдова. Мат. III Международной конференции «Чтения памяти проф. И.И. Барабаш-Никифорова». Воронеж, 20-21 марта 2011, с. 369-373.