Nout─â┼úiAVIZInforma┼úii GeneraleConducereaSeminare ╚śtiin╚Ťifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realiz─ârilor ┼čtiin┼úificeProiecte interna┼úionale ├«n derulareManifestariEvenimenteConcursuriContacte

Scurt istoric al InstitutuluiOrganigramaCertificat de acreditare
Informaţii Generale
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultur─â
Grupul de Apicultur─â


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematic─â ┼či Filogenie Molecular─â
Sistematic─â ┼či Filogenie Molecular─â


Ihtiologie ┼či acvacultur─â
Ihtiologie ┼či acvacultur─â


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ┼×TIIN┼óE A MOLDOVEI - ORGANIZA┼óIE DIN SFERA ┼×TIIN┼óEI ┼×I INOV─éRII

Adresa: Str. Academiei 1, MD-2028, Chi┼čin─âu, Republica Moldova
Telefon:
(37322) 73-98-09
Fax:
(37322) 73-98-09; (37322) 73-12-55
E-mail:
izoolasm@yahoo.com
web:
zoology.asm.md
Director:
Todera┼č Ion, doctor habilitat în ╚Ötiin╚Ťe biologice, profesor universitar, academician
Telefon:
(37322)73-12-55
Vice-director în domeniul ┼čtiin┼úei
: Ungureanu Lauren┼úia, doctor habilitat în ╚Ötiin╚Ťe biologice, profesor cercet─âtor.
Telefon:
(37322)24-16-23
Secretar ┼čtiin┼úific:
Calestru Livia, doctor în ╚Ötiin╚Ťe biologice, conferen┼úiar cercet─âtor.
Telefon:
(37322)73-71-09


PROFILUL DE ACREDITARE

Sistematica, evolu┼úia ┼či valorificarea sustenabil─â a diversit─â┼úii lumii animale, monitoringul ecosistemelor acvatice ┼či terestre

Direc┼úia ┼čtiin┼úific─â de cercetare a institutului - Studierea organiz─ârii structural-func┼úionale, dinamicii ┼či evolu┼úiei popula┼úiilor ┼či comunit─â┼úilor de animale, elaborarea c─âilor ┼či metodelor de protec┼úie ┼či valorificare ra┼úional─â a lumii animale,
se încadreaz─â în 3 direc┼úii strategice ale activit─â┼úii din sfera ┼čtiin┼úei ┼či inov─ârii, aprobate prin hot─ârârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 150 din 14.06.2013:
1) materiale, tehnologii ┼či produse inovative;
2 patrimoniul na╚Ťional ╚Öi dezvoltarea societ─â╚Ťii
3) biotehnologie;
        Obiective:

 • Studiul organiz─ârii structural-func┼úionale, evolu┼úiei popula┼úiilor ┼či comunit─â┼úilor de vertebrate terestre, modelarea ┼či pronosticarea dinamicii popula┼úiilor speciilor de importan┼ú─â economic─â;
 • Evaluarea diversit─â╚Ťii ┼či organiz─ârii structural-func┼úionale a popula┼úiilor ┼či comunit─â┼úilor de insecte, elaborarea metodelor de reglare a d─âun─âtorilor;
 • Estimarea particularit─â╚Ťilor coevolu╚Ťiei structural-func╚Ťionale a complexelor faunistice benefice sustenabilit─â╚Ťii ecosistemelor naturale ╚Öi antropizate ╚Öi elaborarea concep╚Ťiilor form─ârii ╚Öi func╚Ťion─ârii complexelor zoocenotice ca focare ale unor boli emergente ╚Öi reemergente în condi╚Ťiile instabilit─â╚Ťii mediului;
 • Cercet─âri de sistematic─â, filogenie ╚Öi parazitologie prin aplicarea metodelor molecular biologice ╚Öi evaluarea consecin┼úelor reac┼úiilor adaptive ale faunei la schimb─ârile climatice ┼či biotopice;
 • Elaborarea metodelor ┼či procedeelor de reglare a efectivului speciilor de animale - obiecte importante în economia na┼úional─â (fauna cinegetic─â, d─âun─âtorii culturilor agricole ┼či produselor depozitate, reglatori ai faunei ofensive);
 • Estimarea rolului amfibienilor, mamiferelor ╚Öi p─âs─ârilor s─âlbatice de interes cinegetic în men┼úinerea ┼či vehicularea agen┼úilor patogeni;
 • Evaluarea diversit─â╚Ťii comunit─â┼úilor de endo- ┼či ectoparazi┼úi, interac┼úiunea lor în sistemul parazit-gazd─â la plante ┼či animale, elaborarea m─âsurilor de profilaxie ┼či tratament;
 • Stabilirea rolului fitonematodelor în diminuarea calit─â┼úii produselor agroalimentare ┼či elaborarea procedeelor de prevenire ┼či control al acestora;
 • Eviden╚Ťierea spectrului de microorganisme asociate unor d─âun─âtori ╚Öi prospec╚Ťiuni privind utilizarea tulpinilor autohtone de microorganisme entomopatogene în controlul biologic;
 • Elaborarea ╚Öi validarea modelelor matematice ce vizeaz─â cuantificarea rolului func╚Ťional al animalelor poichiloterme acvatice în reciclarea Oxigenului, Carbonului, Azotului ╚Öi Fosforului;
 • Studiul comparativ al diversit─â╚Ťi comunit─â╚Ťilor de vertebrate terestre, evaluarea capacit─â╚Ťii de suport a diferitor tipuri de habitate în zona de ecoton ╚Öi a habitatelor confluiente în contextul programei Natura-2000.
 • Studiul structurii spa╚Ťial-comportamentale a popula╚Ťiilor unor specii de vertebrate terestre de interes economic ╚Öi vulnerabile în zona de ecoton ╚Öi în habitatele confluiente.
 • Studiul mecanismelor ecologo-etologice de adaptare a unor popula╚Ťii de vertebrate terestre în zona de ecoton.
 • Elaborarea pronosticului evolu╚Ťiei unor specii de vertebrate terestre în func╚Ťie de starea habitatului ╚Öi schimbarea climei.
 • Diversitatea, structura ╚Öi evolu╚Ťia comunit─â╚Ťilor de reptile ╚Öi mamifere din Neogenul Superior ╚Öi Pleistocen.
 • Elaborarea ┼či perfec┼úionarea tehnologiilor noi în apicultur─â pentru ob┼úinerea produselor competitive, ecologic pure, pentru men┼úinerea ┼či fortificarea s─ân─ât─â┼úii omului;
 • Evaluarea diversit─â╚Ťii, structurii, func┼úion─ârii ╚Öi succesiunilor comunit─â┼úilor de hidrobion┼úi, elaborarea c─âilor de dirijare a productivit─â┼úii hidrobiocenozelor;
 • Monitoringul st─ârii ecologice a resurselor acvatice de suprafa┼ú─â, stabilirea evolu┼úiei calit─â┼úii apei, intensit─â╚Ťii proceselor produc┼úional-destruc┼úionale, modelarea biomigra┼úiei ecotoxican╚Ťilor ┼či proceselor de autoepurare;
 • Stabilirea efectului substan┼úelor chimice ┼či al altor factori exogeni asupra calit─â┼úii apei, comunit─â┼úilor de hidrobion┼úi ┼či estimarea rolului lor în procesele de poluare, autoepurare a apei ┼či cele de migra┼úie a elementelor chimice în ecosistemele acvatice;
 • Estimarea toleran╚Ťei unor specii de organisme acvatice fa╚Ť─â de poluarea habitatului ╚Öi evaluarea proceselor de migra╚Ťie a substan╚Ťelor chimice în lan╚Ťurile trofice; 
 • Aprecierea nivelului de eutrofizare, capacit─â╚Ťii biogene ┼či bioproductivit─â┼úii ecosistemelor acvatice în contextul strategiilor ╚Öi programelor UE; 
 • Elaborarea bazelor ┼čtiin┼úifice pentru implementarea m─âsurilor compensatorii, în scopul protec┼úiei speciilor rare ╚Öi pe cale de dispari╚Ťie de hidrobion┼úi; 
 • Dezvoltarea biotehnologiilor de restaurare ╚Öi sporire a bioproduc╚Ťivit─â╚Ťii ecosistemelor acvatice prin utilizarea organismelor acvatice; 
 • Revelarea structurii ┼či func┼úion─ârii ihtiocenozelor, elaborarea tehnologiilor de majorare a productivit─â┼úii biologice ┼či valorificare durabil─â a ihtiofaunei;
 • Elaborarea ╚Öi perfec╚Ťionarea biotehnologiilor avansate în acvacultur─â ┼či a metodelor de analiz─â-expres a calit─â┼úii produselor piscicole;
 • Cuantificarea integrat─â a rolului func┼úional al speciilor dominante de animale acvatice ┼či terestre în procesele trofodinamice ale ecosistemelor naturale ┼či antropizate;
 • Completarea b─âncilor de gene interna╚Ťionale cu secven┼úe de ADN pentru speciile de animale din Republica Moldova;
 • Elaborarea metodologiei de monitorizare a lumii animale ╚Öi a Cadastrului lumii animale din Moldova;
 • Inventarierea faunei în land┼čaftul contemporan ┼či relevarea fenomenului de integrare ecologic─â a speciilor adventive, elaborarea listei “Top 100 cele mai periculoase specii de animale din R.Moldova”;
 • Monitoringul st─ârii popula┼úiilor speciilor de animale vertebrate ┼či nevertebrate periclitate ┼či vulnerabile ┼či elaborarea recomand─ârilor de conservare a lor.
 • Sporirea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale, difuzarea rezultatelor de cercetare ╚Öi accesarea fondurilor UE prin proiecte interna╚Ťionale. 
 • Extinderea colabor─ârii ╚Öi cooper─ârii Institutului de Zoologie în cadrul unor proiecte cu caracter interna╚Ťional ╚Öi în mod special European.

Oferta de cercetare a institutului este racordat─â la stipul─ârile legislative (Legea regnului animal Nr. 439 din 27.04.1995; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat Nr. 1538 din 25.02.1998; Legea cu privire la Cartea Ro┼čie a Republicii Moldova Nr. 325 din 15.12.2005; Legea cu privire la resursele naturale Nr. 1102 din 06.02.1997; Legea privind fondul piscicol, pescuitul ┼či piscicultura Nr. 149 din 08.06.2006) cerin┼úele socio-economice stringente ale Republicii Moldova ┼či acopere exigen╚Ťele unui nivel de cercetare mondial.