NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

Site-ul Institutului de Zoologie are o nouă adresă - https://zoology.md/AVIZCirculară: International Conference “Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health”.Circulară: International Conference "Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin”Obligativitatea respectării dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii MoldovaAnunţ privind susţinerea tezei de doctor habilitat
AVIZ
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Anunţ privind susţinerea tezei de doctor habilitat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat
Candidat: BULAT Dumitru

Consultanţi ştiinţifici: USATÎI Marin, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, UNGUREANU Laurenția, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător

Consiliul ştiinţific specializat DH 165.03-07 din cadrul Institutului de Zoologie:
TODERAŞ Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician al AŞM, Institutul de Zoologie, președinte;
BILEŢCHI Lucia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul de Zoologie, secretar științific;
MIRON Ionel, doctor în științe biologice, profesor universitar, cercetător științific gr. I, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, România;
NICOARĂ Mircea, doctor în științe biologice, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, România;
ZUBCOV Elena, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AŞM, Institutul de Zoologie.

Referenți oficiali:
CRISTEA Victor, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România;
COZARI Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;
PATRICHE Neculai, doctor inginer, profesor universitar, cercetător şt. principal gr. I, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură, Galați, România.

Tema tezei: Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendințe și măsuri de ameliorare

Specialitatea: 165.03. Ihtiologie, Hidrobiologie

Data: 6 decembrie 2019

Ora: 11.00

Local: sala 352, str. Academiei, 1, Chișinău, Republica Moldova

Teza de doctor habilitat și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei (str. Academiei, 5, Chișinău) și online pe www.cnaa.md (www.cnaa.md/theses/examination/)

       Sunt invitaţi toți doritorii.