NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

FAPTE DESPRE LILIECI ȘI COVID-19CONDOLEANTECoronavirus COVID-19Infoinvent 2019Grant științific în cadrul acțiunilor COSTCONSILIUL ŞTIINŢIFIC, 8 noiembrie 2019
Noutăţi
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Recepția lucrărilor de înlăturare a consecințelor incendiului din 20 aprilie 2018

     În ultima zi a lunii februarie 2019, s-a întrunit în ședință Comisia de recepționare a lucrărilor de înlăturare a consecințelor incendiului din 20 aprilie 2018 la Blocul de Biologie din strada Academiei nr.1, gestionat de I.P. Institutul de Zoologie.
     Componența Comisiei:
Președintele Comisiei – dna Elena Belei, Secretar de Stat în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC).
Membrii Grupului de lucru:
Irina Stog, prestator servicii în Secția financiar-administrativă a MECC;
Prof.cerc.dr.habil. Laurenția Ungureanu, directorul Institutului de Zoologie;
Acad. Ion Toderaș, director onorific al Institutului de Zoologie;
Alexandr Pihtovnicov, director adjunct pentru activitatea administrativă, Institutul de Zoologie;
Constantin Slobodeniuc, inginer principal electrician, Institutul de Zoologie;
Liviu Surdu, responsabil tehnic;
Ion Casap, inginer-șef, “Galicus” SRL;
Constantin Lucașenco, diriginte de șantier, “Galicus” SRL.
     La începutul ședinței, a fost propus atenției membrilor Comisiei un reportaj foto realizat pe tot parcursul lucrărilor de înlăturare a consecințelor incendiului de Serviciul Relații internaționale și transfer tehnologic (Ș.Tiron) al Institutului de Zoologie. În continuare, membrul grupului de lucru dl Alexandr Pihtovnicov a trecut în revistă lucrările care au fost executate de “Galicus” SRL pentru înlăturarea consecințelor incendiului din 20 aprilie 2018 – restaurarea acoperișului clădirii și reparația încăperilor afectate de ploile abundente din vara anului 2018, referindu-se la calitatea satisfăcătoare a lucrărilor, dar și la unele carențe care urmează a fi lichidate de către antreprenor. În cuvîntul său, dna Secretar de Stat Elena Belei și-a exprimat satisfacția pentru buna gestionare și finalizarea în termen a lucrărilor, exprimându-și totodată îngijorarea pentru starea tehnică generală a clădirii la care nu s-au efectuat lucrări de întreținere pe parcursul mai multor decenii.
     După ședință, membrii Comisiei de recepționare a lucrărilor au luat cunoștință la fața locului de calitatea lucrărilor efectuate de restaurare a acoperișului, a etajului tehnic, precum și a lucrărilor de reparație a încăperilor avariate de ploi, apreciind calitatea acestora ca fiind satisfăcătoare.
Text și foto: Stefan D. Tiron, Serviciul RI și TT