NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

FAPTE DESPRE LILIECI ȘI COVID-19CONDOLEANTECoronavirus COVID-19Infoinvent 2019Grant științific în cadrul acțiunilor COSTCONSILIUL ŞTIINŢIFIC, 8 noiembrie 2019
Noutăţi
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

   Miercuri, 3 aprilie 2019, s-a întrunt în ședință Consiliul științific al Institutului de Zoologie având următoarele subiecte înscrise pe ordinea de zi:

  1. Modificarea organigramei Institutului de Zoologie.
  2. Încheierea contractelor de finanţare a proiectelor instituţionale pentru anul 2019.
  3. Evaluarea performanţei angajaţilor Institutului de Zoologie pentru trimestrul I al anului 2019.
  4. Examinarea şi aprobarea spre publicare a lucrărilor ştiinţifice în Consiliul Ştiinţific.
  5. Diverse

    Ședința a fost deschisă și prezidată de Directorul Institutului de Zoologie, prof.cerc. dr.habil. Laurenția Ungureanu.
    Cu referire la primul subiect de pe ordinea de zi, doamna Director Laurenția Ungureanu a adus la cunoștință că la 26 martie a.c. a avut loc ședința comună a Laboratorului de Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie (șef Laborator – conf.cerc.dr.biol. Alina Larion) și a Laboratorului de Ornitologie (șef interim. – prof.univ.dr.habil.biol. Tudor Cozari), la care s-a propus fuzionarea acesor două laboratoare și formarea în baza lor a unuia nou – Laboratorul de Vertebrate Terestre. Fiind supusă votului Consiliului științific, propunerea a fost susținută în unanimitate. Șef al noului Laborator este desemnată conf. cerc.dr. Alina Larion.
    În continuare, membrii Consiliului au fost informați despre evaluarea performanţei angajaţilor Institutului de Zoologie pentru trimestrul I al anului 2019 în vederea acordării sporului la salariu.
    Cu privire la lucrările științifice elaborate de cercetătorii Institutului, s-a decis ca fiecare articol, prezentat spre examinare şi aprobare în CŞ, să fie analizat în prealabil de către un membru al CŞ. De asemenea, s-a atras atenția la necesitatea de publicare a lucrărilor și în limba engleză.
    În încheiere, dna Director Laurenția Ungureanu a adus la cunoștință că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a lansat trei apeluri de participare la concursuri în 2019:

  1. Conectarea Centrelor de Excelență din R. Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană (data-limită pentru depunerea proiectului: 30.04.2019).
  2. Bonus European pentru participarea la Programul-Cadru ORIZONT 2020 (depunerea proiectului: în perioada 01.04.2019 – 31.12.2019).
  3. Granturi de mobilitate pentru cercetători în vederea participării la Programul ORIZONT 2020 (depunerea proiectului: în perioada 01.04.2019 – 30.06.2020).

Text și foto: S.Tiron, Serviciul RI și TT