NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

FAPTE DESPRE LILIECI ȘI COVID-19CONDOLEANTECoronavirus COVID-19Infoinvent 2019Grant științific în cadrul acțiunilor COSTCONSILIUL ŞTIINŢIFIC, 8 noiembrie 2019
Noutăţi
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


ADUNAREA GENERALĂ A ORGANIZAȚIEI SINDICALE A INSTITUTULUI DE ZOOLOGIE

  La 5 aprilie 2019, a fost convocată Adunarea generală a Organizației sindicale a Institutului de Zoologie, cu următoarea Ordine de zi:
 1. Raportul de activitate al Comitetului sindical al Institutului de Zoologie pentru perioada 2015-2018. – Conf. cerc., dr. Oleg Chihai, președintele Comitetului sindical.
 2. Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori a Organizației sindicale pentru perioada 2015-2018. – Prof.,dr. habil. Dumitru Erhan, președintele Comisiei de Cenzori.
 3. Alegerea președintelui Comitetului sindical pentru perioada 2019-2023 (5 ani).
 4. Alegerea noii componențe a Comitetului sindical.
 5. Alegerea președintelui și a membrilor Comisiei de Cenzori.
   După prezentarea și aprobarea rapoartelor de activitate ale Comitetului sindical (Dr. Oleg Chihai) și Comisiei de Cenzori (Prof. Dumitru Erhan), s-a desfășurat procedura de alegere a noii componențe a acestor structuri sindicale pentru un nou mandat de 5 ani (2019-2023).
   Prin vot deschis, Președinte al Comitetului sindical al Institutului de Zoologie a fost aleasă dna Lebedenco Liubovi, cercetător științific, Laboratorul de Hidrobiologie și Ecotoxicologie, iar președinte al Comisiei de Cenzori a fost reales Prof., dr. habil. Erhan Dumitru, Laboratorul de Parazitologie și Helmintologie.

Comitetul sindical al Institutului de Zoologie
ales la 5 aprilie 2019 pentru un mandat de 5 ani (2019-2023)

 1. Președinte - Lebedenco Liubovi, cercetător științific, Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie;
 2. Vicepreședinte - Dr. Oleg Chihai, cercetător științific coordonator, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie;
 3. Dr. Sîtnic Veaceslav, inginer pentru Securitatea muncii, cercetător științific coordonator, Laboratorul Vertebrate terestre;
 4. Dr. Larion Alina, șef al Laboratorului Vertebrate terestre;
 5. Dr. Bacal Svetlana, cercetător științific coordonator, Laboratorul Entomologie;
 6. Dr. Tumanova Daria, cercetător științific superior, Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie;
 7. Dr. Bulat Dumitru, cercetător științific coordonator, Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură; 
 8. Obadă Tudor, cercetător științific, Laboratorul Vertebrate terestre;
 9. Garbuz Olga, cercetător științific, Laboratorul Sistematică și Filogenie moleculară;
 10. Gologan Ion, cercetător științific, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie;
 11. Lozan Valentina, administrator, Serviciul de Deservire și Gospodărire.

Organizația sindicală a Institutului de Zoologie are 154 de membri, inclusiv 42% cu vârsta de până la 35 de ani, 63% femei, 66% cercetători științifici, 27% personal auxiliar.


Text și foto: Ștefan D. Tiron, Serviciul RI și TT