AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Consiliul știinţificIn Memoriam Anatolie DavidCONSILIUL ŞTIINŢIFICCercetătorii științifici ai Institutului de Zoologie distinși cu ordine și medalii oferite de Președintele țării.CONSILIUL ŞTIINŢIFICInstitutul de Zoologie la „Ziua mondială a mediului înconjurător - 2019”
Noutăţi
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

   La 30 mai 2019, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Zoologie s-a întrunit în ședinţă având pe ordinea de zi următoarele subiecte:

  1. Examinarea şi recomandarea spre publicare a monografiei „Carabidele din Republica Moldova”, autor – Profesor NECULISEANU Zaharia.
  2. Examinarea dosarului de constituire a Consiliului ştiinţific în specialitatea 165.03. Ihtiologie, pentru susţinerea tezei de doctorat habilitat „Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendinţe şi măsuri de ameliorare”, prezentată de dr. BULAT Dumitru.
  3. Examinarea şi aprobarea unor articole ştiinţifice pentru publicare în Buletinul AȘM, Seria ”Științele vieții”, nr. 2, 2019.  
  4. Examinarea dosarului dr. ŞULEŞCO Tatiana spre a fi propus ANACEC în vederea abilitării cu dreptul de conducător de doctorat.
   De asemenea, Consiliul științific a examinat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului Național în domeniul cercetării și inovării pentru perioada 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, propuse spre avizare de către Guvernul R. Moldova.
   În urma dezbaterilor și a luărilor de cuvânt, Consiliul a adoptat în unanimitate deciziile respective în chestiunile de pe ordinea de zi.
   La ședinţa Consiliului au participat și cercetătorii ştiinţifici ai Institutului de Zoologie.

Text și foto: Ștefan D. Tiron, Serviciul RI și TT