NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

„Sărbătorim Biodiversitatea” pe 5 iunie de Ziua Mondială a MediuluiFAPTE DESPRE LILIECI ȘI COVID-19CONDOLEANTEInfoinvent 2019Grant științific în cadrul acțiunilor COSTCONSILIUL ŞTIINŢIFIC, 8 noiembrie 2019
Noutăţi
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

CONDUCĂTORII PROIECTELOR DE CERCETARE
ÎN CURS DE REALIZARE - LA RAPORT


La 10 iulie 2019, Consiliul științific al Institutului de Zoologie s-a convocat în ședință, având pe ordinea de zi următoarele subiecte:
1.    Prezentarea şi aprobarea rapoartelor pentru semestrul I al anului 2019 privind realizarea proiectelor de cercetare în Institutul de Zoologie (raportează conducătorii de proiecte).
2.    Examinarea şi aprobarea Strategiei de resurse umane (cercetători) a Institutului de Zoologie. – dr. Lucia Bilețchi
3.    Examinarea şi aprobarea pentru publicare în Buletinul AȘM ”Științele vieții”, nr. 2 (2019), a unor articole ştiinţifice.
4.    Diverse

Consiliul științific a audiat rapoartele prezentate de conducătorii celor zece proiecte de cercetare repartizate pe șase categorii care actualmente se realizează în Institutul de Zoologie, după cum urmează:

1. PROIECTE INSTITUŢIONALE DE CERCETĂRI FUNDAMENTALE:

15.817.02.11F ”Studiul diversității și structurii comunităților de vertebrate terestre în zona de ecoton și a habitatelor adiacente în contextul Programului Natura-2000”.
Conducător de proiect - Prof. univ.dr. Munteanu Andrei.

15.817.02.12F ”Diversitatea, structura și funcționarea complexelor faunistice naturale și antropizate în contextul fortificării strategiei securității naționale a Republicii Moldova”.
Conducător de proiect - Acad. Toderaş Ion.

2. PROIECTE INSTITUŢIONALE DE CERCETĂRI APLICATIVE:

15.817.02.27A ”Stabilirea structurii, funcționării, toleranței comunităților de hidrobionți și dezvoltarea principiilor științifice ale managementului bioproductivității ecosistemelor acvatice”.   
Conducător de proiect - M. cor. Zubcov Elena.

3. PROIECT DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT:
18.51.07.08A/PS ”Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova”.  - M. cor. Zubcov Elena.

4. PROIECT DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE PENTRU TINERI CERCETĂTORI:

18.80012.50.21A ”Evaluarea structurii hidrobiocenozelor și calității apelor râurilor Răut și Bâc”
Conducător de proiect - Dr. Tumanova Daria.
Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale. - Dr. Gherasim Elena.

18.80012.80.15A”Identificarea taxonomică, detectarea moleculară și supravegherea unor noi boli, transmise la om și animale de insectele hematofage din fauna Republicii Moldova”.
Conducător de proiect - Dr. Șuleșco Tatiana.

5. PROIECT DIN CADRUL APELULUI AŞM – STCU

STCU/A/6233 ”Elaborarea și aplicarea procedeelor agroecologice în gestionarea durabilă a insectelor dăunătoare pentru producerea tomatelor sănătoase”. –
Conducător de proiect -Dr. Iurcu-Străistaru Elena

6. PROIECTE INTERNAŢIONALE:

•    eMS BSB 27 “Retea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației”.    
Conducător de proiect- M. cor. Zubcov Elena.

•    eMS BSB 165 “Crearea unui sistem de monitorizare inovativă transfrontalieră privind transformările ecosistemelor râurilor bazinului Mării Negre sub impactul construcțiilor hidroenergetice și a schimbărilor climatice”.
Conducător de proiect - M. cor. Zubcov Elena.

Consiliul științific al Institutului de Zoologie a hotărât:
1.    Se aprobă rapoartele pentru semestrul I al anului 2019 privind realizarea proiectelor de cercetare în Institutul de Zoologie.
2.    Se aprobă Strategia de resurse umane (cercetători) a Institutului de Zoologie.
3.    Se aprobă articolele ştiinţifice pentru publicare în Buletinul AȘM ”Științele vieții”, nr. 2 (2019).

    4.1. Se aprobă dosarul dnei Dr.habil. Bușmachiu Galina, șef Laborator de Entomologie, spre a fi propus ANACEEC pentru abilitare cu dreptul de conducător de doctorat la specialitățile 1. Zoologie și 2. Entomologie.
    4.2. Se aprobă următoarele candidaturi spre a fi propuse pentru decernarea unor distincții de Stat sau ale AȘM: Prof.univ.dr. Munteanu Andrei – pentru activitate științifică și managerială fructuoasă și în legătură cu aniversarea a 80 de ani de la naștere; Prof.univ.dr.h. Usatăi Marin, șef Laborator Ihtiologie și Acvacultură, pentru merite deosebite în cercetare și în legătură cu aniversarea a 70 de ani de la naștere;
Dr. Șubernețkii Igor, Laboratorul de Hidrobiologie și Ecotoxicologie, pentru activitate științifică fructuoasă și în legătură cu aniversarea a 70 de ani de la naștere; Dr. Jurminscaia Olga, Laboratorul de Hidrobiologie și Ecotoxicologie, pentru activitate științifică fructuoasă și în legătură cu aniversarea a 65 de ani de la naștere.
Text și foto: S.Tiron, Serviciul RI și TT