NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Echipa MONITOX în Delta DunăriiHydrochemical and hydrobiological sampling guidance.Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic.Closing of the project MIS ETC 1676 of environmental transboundary cooperation of the Common Operational Programme Romania-Ucraine-Republic of Moldova 2007-2013Proiect IPMD-GROW - II SeminarProiect IPMD-GROW
Proiecte internaţionale în derulare
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


1. Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River / Centru pilot de resurse pentru conservarea transfrontalieră a biodiversității râului Prut


    Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei în parteneriat cu Universitatea“Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România realizează proiectul Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River / Centru pilot de resurse pentru conservarea transfrontalieră a biodiversității râului Prut din cadrul Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, finanțat de Uniunea Europeană (Contract de grant acțiuni externe ale Co munității Europene - 1/2/193, cod MIS ETC 1150 2979/20.04.2012). Durata proiectului este de 36 luni: 07/05/2012 - 06/05/2015.
   Bugetul total al proiectului este de 3.254.302,42 Euro, din care 746.036,87 Euro sunt alocați pentru partenerul din Republica Moldova- Institutul de Zoologie al AȘM. Suma totală a co-finanțării din sursele locale ale Republicii Moldova constituie 74.603,69 Euro.
   La realizarea proiectului își aduc contribuția 18 colaboratori ai Institutului de Zoologie al AȘM, ghidați de academicianul Ion Toderaș, coordonator al proiectului, Laurenția Ungureanu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, manager al proiectului și Elena Zubcov, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, coordonator al echipei de cercetare.
   Scopul proiectului prevede dezvoltarea în comun a resurselor științifice, umane și logistice pentru monitorizarea, restaurarea și îmbunătățirea resurselor acvatice ale râului Prut in cazul condițiilor dificile de climă sau a unor acțiuni antropice dăunătoare.
    
          Obiectivele de bază ale proiectului sunt:
  1. Managementul biodiversității în aria de frontieră;
  2. Monitorizarea resurselor culturii piscicole; 
  3. Managementul resurselor acvatice pe durata situațiilor climatice dificile; 
  4. Pregătirea unor planuri comune de acțiune pentru managementul durabil al zonelor protejate de frontieră, inclusiv îmbunătățirea capacității instituționale a decidenților -cheie locali de a accesa fonduri și de a implementa acțiuni transfrontaliere comune;
  5. Creșterea colaborării intre profesioniștii de pe ambele părți ale frontierei pentru a elabora și implementa planuri comune de acțiune în situații de urgență pentru o mare varietate de cazuri: inundații, secetă, poluare severă etc. 
  6. Crearea unei rețele on-line pentru acțiuni de urgență.

   În decursul primului an de activitate pe proiect (mai 2012-aprilie 2013) au fost efectuate 8 expediții științifice în cadrul cărora au fost colectate probe hidrochimice, hidrobiologice și ihtiologice din lacul de acumulare Costești-Stânca, sectorul mijlociu (st. Braniște, Sculeni) și inferior (st. Leușeni, Leova, Cahul, Câșlița-Prut, Giurgiulești) al râului Prut. A fost evaluată starea ecologică a lacului de acumulare Costești-Stânca și a râului Prut.
   Realizarea acțiunilor din cadrul proiectului va contribui semnificativ la îmbunătățirea condiţiilor culturale, economice si de protecţie a mediului in contextul unor frontiere mai sigure şi printr-o mai strânsă colaborare între partenerii de pe ambele parţi ale Prutului, rezolvarea provocărilor de mediu inclusiv pregătirea pentru situații de urgență. În finalul proiectului va fi elaborat Raportul de Evaluare a Riscului pentru integritatea ecosistemului și elaborat Planul de Urgență pentru restaurarea ecosistemului natural al râului Prut.